Lurer du på hva som venter deg som nyutdannet i arbeidslivet? Hva skal du jobbe med når du er ferdig studert? Hvordan får du jobb som nyutdannet?

For noen er svaret svært klart, for andre studenter er det ikke like enkelt å vite hva de skal bli «når de blir store».

Som nyutdannet, ofte uten arbeidserfaring i et arbeidsmarked med mange søkere, kan det være nyttig å vite litt om hvordan du skal skrive en god CV og jobbsøknad.

Ikke stress, vi har tipsene du trenger for å bli jobbklar!

Hjelp til å skille deg ut blant jobbsøkere

Etter utallige timer med akademisk blodslit skal endelig kompetansen din omsettes til «noe» du kan tilby arbeidslivet. Men hva er dette «noe»? Hva sitter du egentlig igjen med som ferdig utdannet?

Og aller viktigst: Hvordan skal du gå frem for å skille deg ut i søknadsbunken og sikre deg jobben? Konkurransen er hard om de mest attraktive stilingene der ute. 

Det krever en bevissthet rundt hva dette «noe» er, hva du kan tilby en arbeidsgiver av faglig og personlig kompetanse,.

USN ønsker å legge best mulig til rette for at du som student skal oppleve en mykere overgang fra studentliv til arbeidsliv. Vi satser på flere tilrettelagte kurs som er skreddersydd for studieprogrammene. 

Hva er din kompetanse?

Din kompetanse er ikke bare utdanningen din, men også erfaringer du har gjort deg i livet, personlige egenskaper, verdier og holdninger, samt motivasjonen din for akkurat den jobben.

Utdanningen og erfaringen din kan deles inn i formell kompetanse og uformell kompetanse. Formell kompetanse er kompetansen du har fått gjennom skole og utdanning, som dokumenteres i et vitnemål. Uformell kompetanse er alt du lærer ellers i livet, på alle arenaer hvor du lever livet ditt.

Når du har fått samlet all erfaring, kompetanse, utdanning, verdier, holdninger og motivasjon, er neste steg: Hvordan få frem dette på en god måte når du skriver jobbsøknad, og som en teaser på CVen din?

– Du må kunne fortelle arbeidsgiveren hva du kan bidra med og hvorfor de skal velge deg.

6 tips for en god CV og jobbsøknad

  • Start CV med en kort beskrivelse av nøkkelkompetansen din tilpasset jobben du søker.
  • Har du noen hull i CVen din? Tenk gjennom hvordan du skal fremstille opphold du har hatt på grunn av sykdom, arbeidsledighet og lignende.
  • Dropp forkortelser, gjør CVen leservennlig og ryddig!
  • I søknaden, husk å begrunne din motivasjon for å søke akkurat den jobben.
  • Beskriv din nåsituasjon. Er du straks ferdigutdannet, har du deltidsstilling, er du i jobb?
  • Knytt tidligere erfaringer opp mot arbeidsoppgavene stillingen inneholder.