Langsynthet

Student som sjekker langsynthet
Hos Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse kan du sjekke om du er langsynt

Å være langsynt (hypermetrop) betyr at øyet er for kort i forhold til brytningskraften i øyet slik at bildet fokuseres bak netthinnen. Siden øyet har en god evne til å kompensere for langsynthet, er det mange med langsynthet som ikke vet om det selv.


Symptomer på langsynthet

Barn, ungdom og unge voksne med en lav grad av langsynthet har ofte god evne til å kompensere for langsyntheten ved å stramme musklene i øyet slik at øyelinsen justeres (akkommodasjon). Dette gjør at man ser godt, men det kan gi andre symptomer som hodepine, generell trøtthet, slitne øyne og kort utholdenhet ved lesing. Etter 30-40-års alder blir evnen til å kompensere for langsynthet dårligere, øyelinsen blir stivere og symptomene kan bli sterkere enn tidligere. Da kan man også oppleve å se uklart på korte avstander, for eksempel kan teksten bli uklar når man skal lese. Høyere grad av langsynthet gir også sterkere symptomer og uklart syn på nært.

Hva kan vi tilby?

Vi tilbyr en grundig synsundersøkelse for å avdekke om du er langsynt, og vi kan gi deg gode råd om hvilken korreksjon som passer best for deg. Under synsundersøkelsen brukes øyedråper for å få et nøyaktig resultat. Det gjennomføres samtidig en detaljert helseundersøkelse av øynene. Langsynthet kan korrigeres ved hjelp av briller eller kontaktlinser med plusstyrke.

Tror du at barnet ditt har problemer med synet? Det er en overhyppighet av synsproblemer hos barn som har lese- og læreutfordringer. Vi tilbyr grundige spesialundersøkelser av barn hvor både brytningsfeil, fokuseringsevne og øyemotorikk blir vurdert. Undersøkelsen kan avdekke synsvansker, og mange kan hjelpes med briller eller synstrening.

Vet du at du har problemer med samsynet og ønsker en grundig vurdering? Vi tilbyr utvidet spesialundersøkelse av voksne med samsynsproblemer.

Hvorfor bør man korrigere langsynthet?

Ukorrigert langsynthet kan føre til dårligere prestasjoner på skole og i jobb fordi symptomer som uklart syn, hodepine eller generell trøtthet kan redusere utholdenheten ved lesing, skriving og arbeid på skjerm.

Barn som har høy grad av langsynthet, har større risiko for å begynne å skjele. Ved skjeling kan synsinntrykkene fra det ene øyet bli undertrykt og varig redusert.

Nyere forskning viser at langsynthet er den hyppigst forekommende synsfeilen blant norske ungdommer, og mange sliter med unødvendige plager som hodepine og generell trøtthet fordi de ikke vet at de har en langsynthet som enkelt kan korrigeres.

Om øyedråper

Øyedråper brukes under en synsundersøkelse for å få et mer nøyaktig resultat. Dråpene vil gjøre at pupillene din blir store resten av dagen. Du vil derfor oppleve at du er mer sensitiv for lys (ta gjerne med solbriller) og at du ser uklart på korte avstander de første timene etter undersøkelsen.