Dyrehold

Av hensyn til allergikere er det forbud mot dyr i universitetets lokaler.

Dispensasjon fra forbudet kan gis av lokal driftssjef for tjenestehunder i tjeneste eller under opplæring.

Opplæringsansvaret skal være bekreftet av opplærende instans.