Anders Eilertsen

Anders Eilertsen

Førstelektor på kvalifisering
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-15)

Ansvarsområder

 • Undervisning på emne 1 i norsk for 1-7 og 5-10 høst 2023
 • Undervisning på emnene Sakprosa og kritisk literacy og Lesing, skriving og muntlige ferdigheter vår 2024
 • Veiledning på masteroppgaver
 • Deltagelse i forskningsprosjektet CritLit
 • Dekomp-samarbeid med skoler i Tønsberg og Holmestrand

Kompetanse

 • Kritisk literacy
 • Sosialsemiotikk
 • Kritisk diskursanalyse
 • Sakprosa
 • Norskdidaktikk
 • Skriveopplæring og elevtekster

CV

Arbeid

2022 - : Førstelektor på kvalifisering, Universitetet i Sørøst-Norge

2019 - 2022: Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold

2011 - 2019: Lektor, Greåker videregående skole

2000 - 2011: Adjunkt, Cicignon skole

1999 - 2000: Assistent, Kersal Mount Nursing Home, Sheffield, UK

1998 - 1999: Timelærer, Bryn skole

1997 - 1998: Assistent, Frydenhaug stuudentbarnehage

Utdanning

2014 - 2017: Master i norskdidaktikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2006 - 2010: Norskfaglige emner, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Oslo og Akershus

1992 - 1997: Cand.mag.-utdanning med fagene historie, sammenlignende politikk og idehistorie, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo

1989 - 1992: Christianslund videregående skole, Fredrikstad

 

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler

Eilertsen, A. & Næsje, R.L. (2023): "Progresjon i kritisk lesing i norskfagets lærebøker". I: Maugesten, M. & Spernes, K. (red.) Overgangern i skolen. Fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Universitetsforlaget (s. 214-228)

Veum, A. & Eilertsen, A. (2019): "Kritisk lesing av historiske saktekster. Fire Vg3-elevers forståelse av en antisemittisk tekst". I: Norsklæreren 1/2019. Landslaget for norskundervisning. Aslaug Veum og Anders Eilertsen: Kritisk lesing av historiske saktekster — Landslaget for norskundervisning 

Formidlingsartikkel

Eilertsen, A. (2016): "The Act of Teaching? En didaktisk analyse av anslaget til dokumentarfilmen The Act of Killing". I: Norsklæraren 2/2016. Landslaget for norskundervisning. 

Foredrag/konferansebidrag

Eilertsen, A. (2018): "Kritisk analyse av historisk hatretorikk". Foredrag under den årlige konferansen til Landslaget for norskundervisning.

Eilertsen, A. (2018): "Kritisk lesing av sakprosa. Analyse, undervisningsopplegg og utprøving". Foredrag for alle norsklærerne på de videregående skolene i Møre og Romsdal.

Eilertsen, A. (2021): "Critical reading – selective perspectives and some tools". Foredrag/seminar for lærere i Erasmus+-programmet.

Publikasjoner i Cristin