Andrea Hofmann

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Drammen (5599)

Ansvarsområder

  • Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
  • Videreutdanning for lærere i IB-skoler (NIBS)

Kompetanse

Matematikk

  • Algebraisk geometri, algebra

Matematikkdidaktikk

  • Bevis og argumentasjon i grunnskolelærerutdanningen