Anne Grete Lund

Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-122)

Ansvarsområder

  • Bachelor vernepleie
  • Emneansvar
  • Sensurering
  • Veiledning 

CV

* Drama 30 stp

* Media 30 stp

* Historie 18 stp

* Grunnfag pedagogikk 60 stp

* Bachelor vernepleie 180 stp

* Master i forebyggende arbeid med barn og unge 120 stp 

Publikasjoner

"Å bli vernepleier med egen arbeidsplass som læringsarena" Fontene Forskning 2/2015 • årgang 8: 

pdf-15.37895.0.3.87b019ecac (fonteneforskning.no)

"Vernepleieren som den signifikante andre"  vernepleier.no (28.02.17) : Vernepleieren som den signifikante andre

Mitt pågående doktorgradsprosjekt kan du lese mer om her:

https://naku.no/aktivitet/phd-arbeid-om-bruk-av-l%C3%A6rings-og-mestringsteam-og-ambulerende-innsatsteam

 

Publikasjoner i Cristin