Anne Holm-Nordhagen

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (4200)
Jeg er opptatt av karriereveiledning i praksis, og profesjonalisering av karriereveiledningstjenester. Som faglig interesseområde er det karriereveiledning i skolen som står mitt hjerte nærmest. I tillegg har jeg i den senere tid være engasjert i etikk i karriereveiledning og karriereveiledning for integrering.

Ansvarsområder

 • Programkoordinator for master i karriereveiledning
 • Emneansvar for masteremnene; Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring (MKARV420), Arbeid, utdanning og sosial inkludering (MKARV430), Karriereveiledning - arbeidsmåter og prosesser (MKARV440) og Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst (MKARV510)
 • Emneansvar for utdanningen Veiledning av studenter med fokus på utdanning, studiemestring og arbeid.
 • ​Representant for Campus Drammen/Papirbredden i USN`s kvalitetsråd

Kompetanse

 • Grunnleggende veiledningsferdigheter
 • Veiledning og coaching av ungdom i utdanning
 • Karriereveiledning i grupper / Kollektiv veiledning
 • Etikk i karriereveiledning
 • Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst
 • Grafisk fasilitering av veiledning, undervisning og andre arbeidsprosesser

 

CV

Jeg har vært ansatt ved USN siden 01.01.2017. I forkant av det jobbet jeg som lærer og rådgiver i videregående skole i 10 år. I tillegg har jeg jobbet som sykepleier/spesialsykepleier i psykisk helse i flere år før det. Min formelle kompetanse består blant annet av: 

 • Master i karriereveiledning (HSN)
 • Videreutdanning i karriereveiledning (HBV)
 • Praktisk-pedagogisk utdannelse (HIOA)
 • Voksenpedagogikk (NKI)
 • Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse (HIOA)
 • Sykepleierutdanning (HBV)

 

 

 

Publikasjoner

 • Holm-Nordhagen, Anne (2016). Fra kontor til klasserom - en studie av elevers opplevelse av karriereveiledning i samlet klasse. Masteroppgave. https://veilederforum.no/content/masteroppgaver-om-karriereveiledning
 • Holm-Nordhagen, Anne (2018). Når ventetiden blir lang, karriereveiledning til flyktninger i integreringsmottak. https://veilederforum.no/content/n%C3%A5r-ventetiden-blir-lang-karriereveiledning-til-flyktninger-i-integreringsmottak
 • Holm-Nordhagen, Anne (2018). Noen tanker fra et etisk minefelt. https://veilederforum.no/content/noen-tanker-fra-et-etisk-minefelt
 • Holm-Nordhagen, S., Bothner, C.,  og Holm-Nordhagen, A. (2019) Fag og fremtid på samme arena. https://veilederforum.no/content/fag-og-fremtid-p%C3%A5-samme-arena