Anne-Lise Remfeldt

Anne-Lise Remfeldt

Seniorkonsulent
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Adm, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Vestfold (B2-10)

Ansvarsområder

  • Bachelor i fysisk aktivitet, ernæring og helse
  • Bachelor i språk og litteratur
    • Årsstudium i engelsk
    • Årsstudium i norsk
  • Årsstudium i kunst og design
  • Årsstudium i musikk
  • Årsstudium i ungsdomskunnskap
  • Outdoor Education and Experimental Learning in Schools and Kintergartens