Audun Toft

Veileder
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5411)
Arbeider ved USN som førsteamanuensis 2 (20%)

Kompetanse

Undervisning på USN (for tiden):

  • KRLE i grunnskolelærerutdanning
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse

 

Forskningsinteresser:

  • Religion i mediene
  • Mediebruk i religionsundervisning
  • Religionsdidaktikk
  • Flerkultur/mangfold

CV

Utdannelse:

PhD i medier, kultur og religion

Religionshistorie hovedfag

Filosofi mellomfag

Idéhistorie mellomfag

Sosiologi grunnfag

Psykologi grunnfag

Kristendom grunnfag

Semesteremne koinégresk

Publikasjoner

Hansen, O.H.B. og Toft, A. (2022). Mediatised human rights education: the (challenging) role of the Norwegian Broadcasting Corporation. Human Rights Education Review (HRER).

Toft, A. (2021). «Fakta-resistente fordommer: Stereotyper og arbeid mot fordommer i skolens religionsundervisning» i Marie von der Lippe (Red.). Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget.

Toft, A. (2021). «Killing in the name of< insert god here>: Religion som narrativt virkemiddel i TV-seriene Carnival Row og Legion». DIN-Tidsskrift for religion og kultur, (1).

Toft, A. (2021). «Først engasjement, så innhold. Bruk av serien På tro og Are i religionsundervisning i videregående skole». Prismet 72(1).

Toft, A. (2020). «When Terror Strikes: The 2015 Paris Attacks in Religious Education Classrooms in Norway». Religions 2020, 11, 208.

Toft, A. (2019). Conflict and Entertainment. Media Influence on Religious Education in Upper Secondary School in Norway. Doktorgradsavhandling. MF Vitenskapelig Høyskole.

Toft, A. (2019). «The Extreme as the Normal: binary teaching and negative identification in religious education lessons about Islam» British Journal of Religious Education.

Toft, A. (2018). «Nettbrett, fortelling og kategorial danning» i Kåre Fuglseth (red.) Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning. Fagbokforlaget.

Toft, A. (2018). «Inescapable News Coverage: Media Influence on RE Lessons About Islam» i Knut Lundby (ed.) Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. DeGruyter.

Lied, L.I. og Toft, A. (2018). «‘Let me Entertain You’: Media Dynamics in Public Schools» i Knut Lundby (ed.) Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. DeGruyter.

Toft, A. og Broberg, M. (2018). «Perspectives: Mediatized Religious Education» i Knut Lundby (ed.) Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. DeGruyter.

Toft, A. (2017). «Islam i klasserommet. Unge muslimers opplevelse av undervisning om islam.» i Ida Marie Høeg (red.) Religion og ungdom. Universitetsforlaget.

Toft, A. og Rosland, K.T. (2014). «Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider». Prismet 65(4), s. 211- 225.

Toft, A. (2014). «Jeg har faktisk valgt å ikke være åpen om det» i Fuglseth, K. (red.) RLE i klemme, Akademika forlag.

Toft, A. (2014). «Staten har meldt seg ut av kirken» i Fuglseth, K. (red.) RLE i klemme, Akademika forlag.

Rosland, K. T. og Toft, A. (2013). «Markering av minoriteters¨høytider i barnehagen: en undersøkelse av forholdet mellom rammeplan og praksis.» I: FoU i praksis 2012: conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag.