Bente Weimand

Professor ll
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen
Forskningsområder: psykisk helse, rus og avhengighet, familiefokusert praksis i helsetjenestene, barn som pårørende, bruker- og pårørendeerfaringer. Kvalitativ og kvantitativ forskning, samarbeidsbasert forskning og OIS (Open Innovation in Science).

Publikasjoner i Cristin