Bjarne Isaksen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-12)
Førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Søraust-Noreg. Forskingsinteresser: pedagogisk grunnlagstenking, estetiske perspektiv på læring og overgangen barnehage skole. Eg er leiar av forskningsgruppa «Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæringen» og medlem av «DiCE - Diversity and Citizenship in Education», leia av Tony Burner.

Ansvarsområder

  • Trinnleder GLU 1-7 (1.klasse)
  • Underviser på master i begynneropplæring på grunnskolelærerutdanning 1-7
  • DeKomp mot vgs med fokus på Fagfornyelsen

Kompetanse

Faglige interesser:

  • Studentaktiv læring
  • Overgangen barnehage - skole
  • Eksistensielle erfaringer i opplæringa
  • Mangfold og likestilling
  • Estetiske fag

CV

2021: Førstelektor i pedagogikk (USN)

2020: Kurs i vurdering av utdanningsfagleg kompetanse (UiT)

2019: Medlem av læreplangruppa for Musikk VG2 og VG3 i Fagfornyelsen

2016: Phd-kurs: Kjenslevar for kjønn (UiT)

2013: Personlig opprykk til førstelektor i musikkpedagogikk (UiT)

2011: PhD-kurs i vitenskapsteori (UiT)

2010: PhD-kurs i kvalitativ forskning (UiT)

2009: PhD-kurs i didaktikk (Danmarks pædagogiske universitet)

2009: Universitetslektor i musikkpedagogikk (UiT)

2007: Høgskolelektor i musikkpedagogikk (Høgskolen i Tromsø)

2000: Høgskolelektor i musikk (Høgskolen i Finnmark)

2000: Hovudfag i musikkpedagogikk. (Noregs musikkhøgskole & Høgskolen i Tromsø)

1995: Kulturskolelærar (Tromsø kulturskole)

1993: Musikkskolelærar (Ibestad musikkskole)

Publikasjoner

Isaksen, Bjarne & Eriksen, Anne (red.) (2022). Kunsten å være urolig. Universitetsforlaget https://www.universitetsforlaget.no/kunsten-a-vaere-urolig

Eriksen, Anne & Isaksen, Bjarne (red.) (2020). Kunsten å samles. Universitetsforlaget https://www.universitetsforlaget.no/kunsten-a-samles

Isaksen, Bjarne (2020). På campingtur med eurovision i bagasjen. I: Podium. FoU-magain fra Musikkonservatoriet, UiT. ISSN 1890-5005

Isaksen, Bjarne (2018). Når kjønn har betydning i musikkpedagogikken. I: Korsvik, Trine R & Rustad, Linda M. (2018). Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder. KIlden kjønnsforskning

Eriksen, Anne & Isaksen, Bjarne (2017). Kunsten å leke seg til kompetanse. I: Podium. FoU-magasin fra Musikkonservatoriet, UiT. ISSN 1890-5005

Isaksen, Bjarne (2014). Kunstnerlæreren - mellom det kontinuerlige og det diskontinuerlige. I: Angelo, Elin & Kalsnes, Signe: Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk

Isaksen, Bjarne (2013). Rus i kunsten. Kunst i rusen. I. Ottar, UiT ISSN 0030-6703

Isaksen, Bjarne & Blix Hilde S. (2013). Det musikkpedagogiske prosjektet Takt & Tone som praksisfellesskap. Kompetanseutvikling og deltakerbaner. Rapport. UiT

Isaksen, Bjarne (red.) (2009). Musikk med leik. Leik med musikk. Universitetsforlaget