Camilla Angeltun

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (4222)

Ansvarsområder

 • Emneansvar og undervisning på PPU heltid/deltid Campus Ringerike

Kompetanse

 • Pedagogisk filosofi
 • Filosofisk praksis
 • Veiledning
 • Dialogmetoder og klasseromssamtaler
 • Praktisk visdom (fronesis)
 • Etikk i pedagogisk praksis

CV

Utdanning

 • 2021-2023 PHDTSRE-1 Theory of Science and Research Ethics; UHULV-1 Læring, undervisning og vurdering i høyere utdanning; UHUDT-1 Utdanning i en digital tid, Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2014-2016 Praktisk pedagogisk utdannelse PPU, Høyskolen i Telemark
 • 2010-2012 Filosofisk praktiker, Norsk selskap for filosofisk praksis (www.nsfp.no)
 • 2010-2011 Master i filosofi, Universitetet i Oslo
 • 2007-2009 Bachelor i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo
 • 2006-2007 Årsenheten i psykologi, Universitetet i Oslo
 • 2001-2004 Bachelor i varehandelsledelse, Norges Varehandelshøyskole (NVH)

Arbeid

 • 2022 – dd.: Førstelektor i pedagogikk på kvalifiseringsvilkår ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2020 – 2022: Universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2012-dd.: Selvstendig filosofisk praksis med ulike oppdrag innenfor skole og diverse.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Angeltun, Camilla. (2015). “What is Courage? The Socratic World Cafè Method”. I boken The Socratic Handbook. Redigert av Michael Noah Weiss. Wien: LIT Verlag GmbH & Co. 
 • Angeltun, Camilla. (2015). “The Awakening of phronesis: Philosophical Practice and the Call for Traditional Female Values”. I boken Women in Philosophical Counseling: The Anima of Thought in Action. Redigert av Luisa De Paula og Peter Raabe. London: Lexington Books.

Publikasjoner i Cristin