Elisabet Syverud

Instituttleder
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5385)
Elisabet Syverud er førsteamanuensis i Systems Engineering og instituttleder for Realfag og Industrisystemer ved campus Kongsberg. Hun er Dr.Ing i gassturbinteknologi fra NTNU og har mastergrad i flyteknikk fra University of Kansas i USA. Elisabet har bred industrierfaring fra ingeniørledelse, produktutvikling, analyse og teknisk salg. Som instituttleder er jeg opptatt av å skape lærende studentmiljø, gode rammer for forskning og et bra arbeidsmiljø #USNingeniør #USNindustrimaster

Ansvarsområder

  • Instituttleder
  • Forskningsinteresse innen energisystemer og systemintegrasjon
  • Veileder av bachelor-, master- og phd-studenter
  • Medlem av styringsgruppen i Kongsberg Technology Cluster
  • Styremedlem i By&Lab

CV

Se LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elisabet-syverud-715b031/

https://orcid.org/0000-0002-6041-071X

Publikasjoner i Cristin