Elisabeth Holm Hansen

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-107)
Elisabeth Holm Hansen er Professor og tilknyttet Master i helsesykepleie, Master i avansert klinisk sykepleie og bachelor sykepleie i Porsgrunn, Diku prosjekt India, Reccine prosjektet og forskergruppen EST ved Universitetet i Oslo.

Kompetanse

Triagering og kliniske vurderinger i legevakt/akuttmottak

Pasientsimulering, akuttsykepleie og legevakt

Helsesykepleie, Folkehelse

Kvantitative forskningsmetoder

 

Publikasjoner

Nenningsland TS, Asadi-Azarbaijani B, Alfheim HB, Hansen EH. Parents' perceptions of factors influencing sleep in pediatric intensive care units: A qualitative study. Journal of Pediatric Nursing. 2024. DOI:https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.04.033

Sjøstrand Å, Næss KA B, Melle AH, Hoff K, Hansen EH,Guttormsen LS. Treatment for Stuttering in Preschool-Age Children: A Qualitative Document Analysis of Treatment ProgramsJournal of Speech, Language, and Hearing Research, 2024 1-22.

Mathisen, C, Bjørk IT, Heyn LG, Hansen EH. Practice education facilitators perceptions and experiences of their role in the clinical learning environment for nursing students: a qualitative studyBMC Nurs 22, 165 (2023). https://doi.org/10.1186/s12912-023-01328-3

Mathisen C, Heyn L, Jakobsen T-I, Bjørk IT, Hansen EH. The use of practice education facilitators to strengthen the clinical learning environment for nursing students: A realist review. International Journal of Nursing Studies.2022 April. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104258

Elaina, Kefalianos; Guttormsen, Linn Stokke; Hansen, Elisabeth Holm; Hofslundsengen, Hilde Christine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Antypas, Konstantinos; Kirmess, Melanie.
Early Childhood Professionals' Management of Young Children Who Stutter: A Cross-Sectional StudyAmerican Journal of Speech-Language Pathology 2022 ;Volum 31.(1) s. 5-19
USN HVL UNN UiO

Hansen EH, Sandvik BM, Teige A-M, Antypas K, Guttormsen LS, Næss K-A B. Tidlig identifisering av barn som stammer – en spørreundersøkelse av helsesykepleieres vurderinger. Sykepleien Forskning 2021;16(83692):(e-83692).

Sandberg LJ, Tønseth KA, Kloster-Jensen K, Robe C, Reece G, Hansen EH, Berntsen K, Halle M, Edsander-Nord Å, Höckerstedt A, Kauhanen S, Sneistrup C, Tindholdt T, Gullestad HP, Gunnarsson GL, Berg E, Creed Selber J. An Aesthetic Factor Priority List of the Female Breast in Scandinavian Subjects. Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open: October 2020 - Volume 8 - Issue 10 - p e3173 doi: 10.1097/GOX.0000000000003173

Holm Hansen E, Bomann E, Fagerstrom LM. Perception of the implementation of the nurse practitioner role in a Norwegian out-of-hours primary clinic: An email survey among healthcare professionals and patients. Nordic Journal of
nursing research. 2020 Nov. https://doi.org/10.1177%2F2057158520964633

Holm Hansen E, Bomann E, Bing-Jonsson P, Fagerstrom LM. Introducing Nurse Practitioners Into Norwegian Primary Healthcare-Experiences and Learning. Res Theory Nurs Pract. 2020 Jan 1;34(1):21-34. doi: 10.1891/1541-6577.34.1.21. PMID: 31937634.

Deilkås ET, Hofoss D, Elisabeth HH, Gunnar TB. Variation in employees' perceptions of patient safety culture between Norwegian GP practices and Out-of-hour clinics - a survey study. PLoS One. 2019;14:e0214914. doi: 10.1371/journal.pone.0214914.

Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår. Legevaktarbeid, en innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldedal Akademiske, 2016. ISBN/EAN: 9788205484603

HansenEH, Teige A-M. Nyttig praksis i India. Tidsskrift for helsesøstre nr 3-2016

Philips H, Huibers L, Holm Hansen E,  Bondo Christensen M, Leutgeb R, Klemenc-Ketis Z, Chmiel C, Muñoz MA, Kosiek K, Remmen R. Guidelines adherence to lower urinary tract infection treatment in out-of-hours primary care in European countries. Qual Prim Care. 2014;22(4):221-31.

Bondevik GT, Hofoss D, Hansen EH, Deilkås EC.Patient safety culture in Norwegian primary care: A study in out-of-hours casualty clinics and GP practices. Scand J Prim Health Care. 2014;27:1-7.

Bondevik GT, Hofoss D, Hansen EH, Deilkås EC. The safety attitudes questionnaire - ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian translated version for the primary care setting. BMC Health Serv Res. 2014;14:139.

Raknes G, Hansen, EH, Hunskaar S. Distance and utilisation of out-of-hours services in a Norwegian urban/rural district: an ecological study. BMC Health Serv Res. 2013;13:222.

Hansen E Telephone advice and decision tools, Utposten 2012;6:36-37.

MorkenT, Hansen EH. National register of out-of-hours services in primary health care, where does people call today? Utposten. 2012;1:16-19.

Eikeland OJ, Hansen EH, Tønsaker SK, Hunskaar S. Watchtower project; Epidemiological data data for emergency medicine in primary health care.Report 2011. Bergen: National Center for emergency primary Health care 2012 (ISBN 978-82-92970-51-5).

Hansen EH, Hunskaar S. Telephone triage by nurses in primary care out-of-hours services in Norway: an evaluation study based on written case scenarios. BMJ Qual Saf. 2011;20:390-6.

Hansen EH, Hunskaar S. Understanding of and adherence to advice after telephone counselling by nurse: a survey among callers to a primary emergency out-of-hours service in Norway. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2011;5:48.

Hansen EH. Monitoring activities in out-of-hours emergency primary care in Norway. A special emphasis on nurses telephone triage and counselling. University of Bergen 2011 (ISBN 978-82-308-1873-2) UiB. PHD THESES, tilgjengelig i sin helhet i BORA.

Philips H, Huibers L, Holm Hansen E, Bondo Christensen M, Leutgeb R, Klemenc-Ketis Z, Chmiel C, Muñoz MA, Kosiek K, Remmen R. Guidelines adherence to lower urinary tract infection treatment in out-of-hours primary care in European countries. Qual Prim Care. 2014;22:221-31.

Nyen B, Hansen EH, Bondevik GT. The quality of handling telephone calls to the emergency primary health care by nurses. Sykepleien Forskning. 2010;5: 220-226.

Nyen B, Hansen EH, Foss MK, Bondevik  GT. Nurses handling telephone calls to the emergency primary health care. Sykepleien Forskning. 2010:2:130-136.

Press K, Hansen EH, Hunskår S. Influensapandemien høsten 2009: Henvendelser til legevakt.  Research report nr. 3-2010, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Zakariassen Erik, Hansen EH, Hunskaar S. Incidence of emergency contacts (red responses) to Norwegian emergency primary healthcare services in 2007 a prospective observational study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009;17:30.

Hansen EH. Unplanned paediatric care pathways. British Journal of Healthcare Management. 2009;15:554-555.

Morken T, Hansen EH, Hunskaar S. Legevaktorganisering i Norge - Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 2009 (ISBN 978-82-92970-21-8) 17.

Hansen EH, Hunskaar S. Development, implementation, and pilot study of a sentinel network ("The Watchtowers") for monitoring emergency primary health care activity in Norway. BMC Health Serv Res. 2008;8:62.

Hansen EH, Zakariassen E, Hunskaar S. Sentinel monitoring of activity of out-of-hours services in Norway in 2007: an observational study. BMC Health Serv Res. 2009;9:123.

Hansen EH, Hunskaar S. Differences in requests to out-of-hours services. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127:1344-6.

Nieber T, Hansen EH, Bondevik GT, Blinkenberg J, Thesen J, Zakariassen E, Hunskaar S. Organization of Norwegian out-of-hours primary health care services. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127:1335-8.

Zakariassen E, Blinkenberg J,Hansen EH, Nieber T, Thesen J, Bondevik G, Hunskaar S. Locations, facilities and routines in Norwegian out-of-hours emergency primary health care services. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127:1339-42.

Forskningsrapporter:

1. Morken T, Hunskår S. Hansen EH, Blinkenberg J, Zakariassen E, Tønsaker S. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007. Rapport nr.1 Bergen. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2008.  http://bora.uib.no/handle/1956/6246

 

2. Eikeland O-J, Hansen EH, Press K, Tønsaker S, Hunskår S. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport frå 2008. Rapport nr. 4-2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009.

http://bora.uib.no/handle/1956/6245

 

3. Morken T, Hansen EH, Hunskår S. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009. Rapport nr. 8- 2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2009. http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/6248/Registerrapport%202009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

4. Eikeland O-J, Hansen EH, Press K, Tønsaker S, Hunskår S. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport frå 2009. Rapport nr. 5- 2010. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2010.

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5908/2010%20nr.%205%20Vaktt%c3%a5rnrapporten%2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. Press K, Hansen EH, Hunskår S. Influensapandemien høsten 2009: Henvendelser til legevakt. Rapport nr. 3-2010. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2010.

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5917/2010%20nr.3%20Influensapandemien%20h%C3%B8sten%202009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

6. Eikeland O-J, Hansen EH, Hunskår S & al. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport frå 2010. Rapport nr. 2- 2011. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, 2011.

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5912/2011%20nr.2%20Samlerapport%20Vaktt%c3%a5rnprosjektet%202010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

7. Eikeland O-J, Hansen EH, Tønsaker S, Hunskår S. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2011. Rapport nr. 4- 2012. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research 2012.

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5911/2012%20nr.4%20Vaktt%c3%a5rnrapporten11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

8. Blinkenberg J, Bovim E, Hansen EH. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøtteverktøy. Rapport KoKom 2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, 2009.

 

9. Aasmoe N, Møller Andersen C, Hunskår S, Holm Hansen E. Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport oktober/2008, Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob Helse , Bergen, 2008.

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5916/2008%20oktober%20Porsgrunn%20Rapport.oktober%2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

10. Hunskår S, Hansen EH. Rapport fra pilotprosjektet «Vakttårn». Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2006 (vedlegg).

 

11. Hunskår S, Hansen EH. Legevaktorganisering i Norge, Rapport fra en registerstudie. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2006

 

 

 

Publikasjoner i Cristin