Ellen Hermanrud

Biblioteksjef
Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek
Universitetsbiblioteket
Campus Porsgrunn (K-205)

Ansvarsområder

Biblioteksjefen rapporterer til forskningsdirektør, og inngår i avdelingens lederteam.

  • Økonomi- og personalansvar
  • Ansvarlig for driften av bibliotekets virksomhet  
  • Utvikle bibliotekets tjenester i tråd med institusjonens mål og strategier
  • Utredningsoppgaver og saksbehandling
  • Legge til rette for godt samarbeid i biblioteket og mellom biblioteket og universitetets enheter
  • Representere biblioteket i faglige sammenhenger, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt

CV

Publikasjoner

Daland, Hilde Terese Drivenes; Hermanrud, Ellen.
Source Evaluation Website as a Tool for Blended Learning.. European Conference on Information Literacy (ECIL) 2015; 2015-10-19 - 2015-10-22
Våga, Anne Beth; Henriksen, Mona; Daland, Hilde Terese Drivenes; Kleivset, Birgitte; Hermanrud, Ellen.
Kildekritikk i Kildekompasset. UH-bibliotekkonferansen 2015 - Framifrå fag- og forskingsbibliotek – frå strategiar til handling; 2015-06-18 - 2015-06-19