Grete Eide Rønningen

Grete Eide Rønningen

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-55)