Halvor Inge Bjørnsrud

Professor Emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-5)
Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk. Arbeidsområdene er innenfor inkludering, tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, utdanningsledelse, læreplanutvikling og skoleutvikling. Han har publisert flere bøker om reformer i skolen. Blant disse er Læreplanutvikling og lærersamarbeid (1995), Den inkluderende skolen (1999), Rom for aksjonslæring (2005), Skoleutvikling (2009), Den inkluderende fellesskolen (2014), Skolebasert kompetanseutvikling (red. 2015) og De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen (LK20) (Bjørnsrud & Nilsen, 2021). Han har redigert flere bøker og skrevet artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor de ovennevnte emnene. Blant annet strategier fra aksjonsforskning og aksjonslæring er tema i publisert forskning om skoleutvikling. Et aktuelt område i de senere forskningsarbeidene er skolebasert utvikling gjennom indivduelle og kollektive prosesser i profesjonsfellesskap.

Kompetanse

 • Professor emeritus i pedagogikk - 2022
 • Professor i pedagogikk - 2006
 • Professor 2  (20%) - Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo - 2009 til og med 2014
 • Professor 2  (20%) - Utdanningsledelse, Høgskolen i Buskerud, 2006 til og med 2008
 • Dr.polit. grad ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo - 2004
 • Førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Vestfold - 1993 til og med 2005
 • Prosjektleder i Grunnskolerådet/Utdannings- og forskningdepartementet 1991 - 1993
 • Rektor i grunnskolen 1986 - 1990
 • Lærer i barne og ungsdomsskolen 1978 - 1985 
 • Cand. polit.-grad, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo - 1982
 • Videreutdanning i pedagogikk og samfunnskunnskap ved Norges Lærerhøgskole i Trondheim - 1975 - 1978
 • Lærerutdanning ved Notodden lærerskole i 1975

 

 

CV

Medlem av 14 sakkyndige utvalg for vurderinger av doktoravhandlinger ved:

 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2)
 • Det psykologiske fakultet, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen (3)
 • Pedagogiske institutt, NTNU (4)
 • Universitetet i Agder (2)
 • Danmarks Pædagogiske Universitet i København og Århus (2)
 • Koordinator/medlem av bedømmelseskomite for graden ph.d ved Universitetet i Sørøst-Norge (1)

Leder og/eller medlem av 18 sakkyndig utvalg for opprykk eller ansettelse av professor eller dosent i pedagogikk.

Leder og/eller medlem av 30 sakkyndige utvalg for opprykk eller ansettelse av førsteamanuensis eller førstelektor.

Medlem av Det nasjonale nettverket for kvalitetsvurdering i skolen (2001 -2010). Her ble det blant annet publisert bøker og artikler fra deltakerne i nettverket om skoleledelse og læreres læring. I tillegg ble det gjennomført nasjonale konferanser om skolebasert vurdering og kvalitet i skolen. 

Leder av Høgskolen i Vestfolds arbeidsgruppe som prøvde ut og utformet mastergrad i pedagogikk med fordypninger i utdanningsledelse og spesialpedagogikk. Her hadde vi et faglig samarbeid med Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 2004 - 2009

Faglig ansvarlig for Høgskolen i Vestfolds masterprogram i pedagogikk med fordypninger i utdanningsledelse og spesialpedagogikk. 2009 - 2015                

Faglig ansvarlig for Høgskolen i Buskerud og Vestfolds masterprogram i pedagogikk med fordypninger i utdanningsledelse og spesialpedagogikk. 2016 – 2018

Faglig ansvarlig for HSNs arbeide med satsingen i Buskerud og Vestfold innenfor Ungdomstrinn i utvikling - Skolebasert kompetanseutvikling 2012 - 2017

Forelesninger og veiledning om organisasjonslæring innenfor Ungdomstrinn i utvikling - Skolebasert kompetanseutvikling 2012 - 2017               

Publikasjoner