Halvor Inge Bjørnsrud

Professor Emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-5)
Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk. Arbeidsområdene er innenfor inkludering, tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, utdanningsledelse, læreplanutvikling og skoleutvikling. Han har publisert artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor de ovennevnte emnene og utgitt en rekke bøker om reformer i skolen. Et aktuelt område i de senere forskningsarbeidene er skolebasert utvikling gjennom individuelle og kollektive prosesser i profesjonsfellesskap.

Kompetanse

 • Professor emeritus i pedagogikk - 2022
 • Professor i pedagogikk - 2006
 • Professor 2  (20%) - Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo - 2009 til og med 2014
 • Professor 2  (20%) - Utdanningsledelse, Høgskolen i Buskerud, 2006 til og med 2008
 • Dr.polit. grad ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo - 2004
 • Førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Vestfold - 1993 til og med 2005
 • Prosjektleder i Grunnskolerådet/Utdannings- og forskningdepartementet 1991 - 1993
 • Rektor i grunnskolen 1986 - 1990
 • Lærer i barne og ungsdomsskolen 1978 - 1985 
 • Cand. polit.-grad, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo - 1982
 • Videreutdanning i pedagogikk og samfunnskunnskap ved Norges Lærerhøgskole i Trondheim - 1975 - 1978
 • Lærerutdanning ved Notodden lærerskole i 1975

 

 

CV

Medlem av 14 sakkyndige utvalg for vurderinger av doktoravhandlinger ved:

 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2)
 • Det psykologiske fakultet, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen (3)
 • Pedagogiske institutt, NTNU (4)
 • Universitetet i Agder (2)
 • Danmarks Pædagogiske Universitet i København og Århus (2)
 • Koordinator/medlem av bedømmelseskomite for graden ph.d ved Universitetet i Sørøst-Norge (1)

Leder og/eller medlem av 19 sakkyndig utvalg for opprykk eller ansettelse av professor eller dosent i pedagogikk.

Leder og/eller medlem av 30 sakkyndige utvalg for opprykk eller ansettelse av førsteamanuensis eller førstelektor.

Medlem av Det nasjonale nettverket for kvalitetsvurdering i skolen (2001 -2010). Her ble det blant annet publisert bøker og artikler fra deltakerne i nettverket om skoleledelse og læreres læring. I tillegg ble det gjennomført nasjonale konferanser om skolebasert vurdering og kvalitet i skolen. 

      

Publikasjoner

Publisering i Cristin

Publisering av bøker hos Gyldendal Akademisk

Publisering av bøker hos Cappelen Damm Akademisk

Publisering av bok (red.) i Open Access hos Universitetsforlaget

Debattinnlegg i Spesialpedagogikk nr. 5. 2018:  Det uferdige - om et uferdig praksisfelt og en uferdig innstilling fra en ekspertgruppe.

Artikkel i Forskning.no - nettavis for norsk og internasjonal forskning 2018: Refleksjon mellom lærere kan øke elevers sjanse for å inkluderes i skolen.