Hoang Vu Nguyen

Førsteamanuensis
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-15)