Hoang Vu Nguyen

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-15)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner