Ingvild M Birkeland

Førslektor emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden ()
Høgskolelektor i drama Ansatt 100% stilling Fagkoordinator Drama

Ansvarsområder

Barnehagelærerutdanning:

 • Drama i Barns utvikling, lek og læring 1 (BULL)
 • Drama i Kunst, kultur og kreativitet 1 (KKK 1)
 • Drama i Kunst, kultur og kreativitet 2 (KKK 2)
 • Drama i fordypningen Bildebok, muntlig fortelling og iscenesettelse (ISCENE)
 • Veiledning BA i Barnehagelærerutdanningen

Ny 5-årig Grunnskolelærerutdanning:

 • Profesjonsverksted i MGLU 1-7 og 5-10
 • Estetiske læreprosesser (Norsk, samfunnsfag og profesjonstrapp, 5-10)

 

 

Kompetanse

 • Estetiske læreprosesser
 • Teater med barn og unge
 • Formidling av kunst, litteratur og teater
 • Teater i samfunnet
 • Drama, teater og demokrati
 • Stedsspesifikk dramapedagogikk
 • Teater for barn og unge
 • Bildebok, muntlig fortelling og iscenesettelse
 • Lek
 • Drama som læringsform og arbeidsmåte
 • Regi og instruksjon
 • Dramaturgi
 • Iscenesettelsesstrategier i barnehage og skole
 • Figurspill

 

 

 

CV

Utdanning

2013    Phd. kurs (20 stp) Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi, HBV

2010    Phd.kurs (15 stp)   Vitenskapsteori  och forskningsmetodologi, Åbo Akademi, Vasa, Finland

1999:   Cand.philol med hovedfag drama/teater (120 stp), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet,Trondheim

1994:   Dramaturgi (mellomfags.emne 5vt),Universitetet i Trondheim/ AVH

1993:   Drama/teater fellesemne(mellomfagsemne 5vt), UNIT/AVH

1992:   Drama/teater grunnfag (60stp) UNIT/ AVH

1991:   Emnestudium 3 vt, Kristendom som livssyn, UNIT/ AVH

 1991:  Emnestudium 3 vt, Religionskunnskap,UNIT/AVH

1980:   Årsenhet  (60stp) Pedagogisk teori og praksis, Telemark Lærerhøgskole Notodden

1979:   Fagmetod. prøve i tysk og historie, TLH/ Notodden

1978:   Årsenhet (60 stp) Forming, tegning, Statens Lærerskole i Forming Notodden (SLFN)

1976:   Årsenhet Forming (60 stp) tre/metall, SLF/Notodden

1975:   Historie grunnfag (60 stp) Telemark Distriktshøgskole Bø

1973:   Tysk mellomfag (90 stp) UNIT/AVH 

1972:   Forprøve i fonetikk, UNIT/AVH

1971:   Forprøve i språkv.sk. UNIT/AVH

1970:   Ex.Phil., Universitetet i Bergen

Bidrag på konferanser:

Program- og arrangementsansvarlig for Konferansen Demokrati på spill - Konferanse om drama, teater og demokrati. Birkeland, I.M, i samarbeid med Krosshus, TC, Aune, V, Lothe, S. M, Ulvund, M. (2017) Litteraturhuset, Oslo 12-13.juni 2017 

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2017). Prosessdramaets muligheter for å aktivisere demokratiske danningsaspekter som felleskap og deltagelse. Innlegg på Demokrati på spill – Konferanse om Drama, teater og demokrati. Oslo, Litteraturhuset, 12.06.17.

Moderator: Birkeland, I.M (2017) Moderator for seminaret DTD i samfunnet. Demokrati på spill – Konferanse om drama- teater og demokrati. Oslo, Litteraturhuset, 13.06.17.

Birkeland, I.M (2011) Bildebok + teater = sant? Innlegg på Bildebokkonferansen "Bildebokas mange stemmer - iscenesatt samspill". På Bildebokkonferansen på Høgskolen i Telemark. Notodden, Store auditorium, 29.09.11

Utstillinger:

Birkeland, I.M (2011) Regi og instruksjon av utstillingen "Sceniske bilder" i samarbeid med Krosshus, T.C., Bratbergsengen, D, (Design og utførelse) og Podowski, J. (Design og foto) i  Blackbox på Høgskolen i Telemark, 29.09.11 

Produksjon av kunstpedagogisk praksis:

Kunstformidling for barn:

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Magierecka, J. (2017). Kunstformidling av utstillingen Sola Gratia. Telemarksgalleriet, Notodden: 12.11.17

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2016). Kunstformidling av utstillingen Hold Fanen høyt!. Telemarksgalleriet, Notodden: 07.05.16

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2015). Kunstformidling av Elisabeth Werps bilder og installasjoner. Telemarksgalleriet, Notodden: 21.11.15

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2012) Kunstformidling av Runi Langums bilder og Martine Linges Skulpturer. Telemarksgalleriet, Notodden: 17.03.12

 

Teater med barn og unge:

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2017). Løven sover av Amalie Kasin Lerstang. DUS-gruppa ved Notodden barne- og ungdomsteater (NBUT). Black Box på Høgskolen i Sørsøt-Norge, Notodden: 27.03.17, 29.03.17, 30.03.17 (to forestillinger), 10.05.17. Teater Ibsen, Skien: 01.03.17, Det Norske Teatret, Oslo: 12.05.17.

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2016). Romeo og Julie av William Shakespeare. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 09.12.16, 10.12.16 (To forestillinger).

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2016) Løven, heksa og Klesskapet av C. S. Lewis. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 05.02.16, 06.02.16 (to forestillinger)

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2015) Julekveld av Ragnar Hovland. DUS-gruppa ved NBUT. Black Box på Høgskolen i Telemark, Notodden: 15.03.15, 17.03.15, 18.03.15 (To skoleforestillinger), 19.03.15, 20.04.15, 04.04.15, 05.04.15. Teater Ibsen, Skien: 21.03.15. Det Norske Teatret, Oslo: 07.05.15.

Birkeland, I. M., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2014) Julekortet. Basert på Den lille piken med svovelstikkene av H.C. Andersen, Der Gud er, er det kjærlighet av Leo Tolstoj og Itte nó Knussel av Barbra Ring og dramatisert av Ingvild M. Birkeland, Tone C. Krosshus og Cecilie Lerstang. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 04.12, 06.12.14 (to forestillinger).

Birkeland, I. M., Flittig, V., Krosshus, T. C. & Lerstang, C. (2013) Jungelboka av Rudyard Kipling dramatisert av Aleksander Mørk-Eidem. NBUT. Notodden Teater, Notodden: 05.12.13, 07.12.13 (to forestillinger)

Birkeland, I.M., Krosshus, T.C. og Lerstang, C. (2011) Alice i eventyrland av Lewis Carrol, dramatisert av Per Olav Sørensen. Notodden Teater, Notodden 14. og 15. mai 2011 (To forestillinger)

Birkeland, I.M., Krosshus, T.C. og Lerstang, C. (2011) Alice i eventyrland - Ny og enda bedre, av Lewis Carrol, dramatisert av Per Olav Sørensen. Notodden Teater, Notodden 3.12.11 og 5.12.11 (To forestillinger)

Birkeland, I.M., Flittig, V. og Lerstang, C. (2010) Ronja Røverdatter, etter Astrid Lindgren. Notodden Teater, Notodden 18.02.10 og 20.02.10 (To forestillinger)

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Birkeland, I. M. & Krosshus, T. C. (2017). Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning. I A. B. Sæbø, S. A. Eriksson & T. H. Allern (Red.), Drama, teater og demokrati – Antologi 1 – I barnehage, skole, museum og høyere utdanning (s. 239-253). Bergen: Fagbokforlaget.

Birkeland, I.M. (2016) «Den unge scenen – det vellykkede prosjektet» (DRAMA 01/2016) Intervju med Eirik Nilssen Brøyn om DUS (Den Unge Scenen)

Birkeland, I.M. (2012) Portrettintervju med Åsa Helga Ragnarsdottir (DRAMA 3/2012)

Birkeland, I.M. og Krosshus, T.C. (2011) «Et univers ble skapt». (DRAMA 1/2011) Teateranmeldelsen av figurteatergruppa Wakka Wakkas forestilling «Babyuniverse»

Birkeland, I.M. og Krosshus, T.C. (2011) «Et univers ble skapt». (Ånd i hanske 1/2011)