Jamal Mohammed Attaya Safi

Jamal Mohammed Attaya Safi

Universitetslektor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5376)