Jan Kåre Bording

Jan Kåre Bording

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-52)