Kari Krogstad

Kari Krogstad

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Porsgrunn (D-3158)
Kari Krogstad sine forskningsinteresser spenner fra religion i barnehagen til KRLE-faget på småskoletrinnet. I sitt nåværende forskningsprosjekt gjennomfører hun feltarbeid om KRLE som baserer seg på observasjon av undervisning og intervjuer med elever. Prosjektet følger en klasse fra 2. til og med 4. trinn. I flere av sine forskningsprosjekter kombinerer hun kvantitativ og kvalitativ tilnærming.

Ansvarsområder

  • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) i grunnskolelærerutdanningen
  • Religion, livssyn og etikk (RLE) i Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen
  • RLE i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) barnehagelærerutdanningen
  • RLE i fordypningen Mangfold i barnehagen i barnehagelærerutdanningen

Kompetanse

CV

Publikasjoner i Cristin