Kari Krogstad

Kari Krogstad

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Porsgrunn (D-3158)
Kari Krogstad sine forskningsinteresser spenner fra religion i barnehagen til KRLE-faget på småskoletrinnet. I sitt siste forskningsprosjekt gjennomførte hun feltarbeid om KRLE basert på observasjon av undervisning og intervjuer med elever og lærere. Prosjektet fulgte en klasse fra 2. til 4. trinn. Resultatet er læreboken "KRLE på småskoletrinnet" (Krogstad, 2022). I samarbeid med forskere på USN og NTNU er neste prosjekt en antologi om begynneropplæring i KRLE.

Ansvarsområder

  • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) i grunnskolelærerutdanningen
  • Religion, livssyn og etikk (RLE) i Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen
  • RLE i fordypningen Mangfold i barnehagen i barnehagelærerutdanningen

Publikasjoner i Cristin