Kjetil Klette Bøhler

Kjetil Klette Bøhler

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold (D1-16)
Klette-Bøhler har MA (2008) og PhD (2013) i tverrfaglig musikkvitenskap fra universitetet i Oslo. Han er musikkviter, med komplementær kompetanse i sosiologi og antropologi. Hans forskningsfokus er forholdet mellom det estetiske og det politiske, særlig knyttet til musikk og politikk. Bøhler har forsket på dette i Norge og i Latin-Amerika med fokus på Cuba og Brazil. Klette-Bøhler har også jobbet syv år med sosiologisk velferdsforskning som Forsker 1 på NOVA: Norwegian Social Research, OsloMet med særlig fokus på medborgerskap, kulturpolitikk og ulike former for inkludering og ekskludering. Som NOVA-forsker var Klette-Bøhler involvert i flere store EU-prosjekter finansiert av EU-kommisjonen knyttet til Horizon 2020 og Framework 7. De siste årene har Bøhler også jobbet aktivt med musikkpedagogisk forskning. Bøhler har vært gjesteforsker ved universitetet i Berkeley, California (2011), universitetet Texas, Austin (2011-12 samt 2019), universitetet i Campinas, Brazil (2016-17, 2018, 2022) og ved universitetet i Havana, Cuba (2010, 2015, 2018). Han har mottatt forskningsstipender fra Norges Forskningsråd, Fulbright, Kulturrådet m.m. Klette-Bøhler er en aktiv forskningsformidler i media.

Ansvarsområder

Underviser i emnene:

 • Hva er musikkforskning og hva er musikkvitenskap? MU-TEO1100 (Bachelor)
 • Hva er musikk? Og, hva er relasjonen mellom musikk og kultur? MU-TEO1100 (Bachelor)
 • Innføring i estetisk teori og sosial materialtet 30MASTFD (Master) 

Underviser også i utvalgte fag innen musikkpedagogikk og kulturteori. Klette-Bøhler veileder etter behov på Master og PhD innen musikk, kulturstudier og samfunnsvitenskapelig disipliner. Jobber også aktivt med forskningsformidling og ulike internasjonale forskningssamarbeid, (særlig mot Brazil, Cuba, USA og EU).

 

Kompetanse

 1. Musikkvitenskap og etnomusikologi
 • Kulturteori
 • Forskning på groove og rytme
 • Musikkestetikk, musikkanalyse og musikk-transkripsjon
 • Musikkens politiske kraft
 • Musikk og kultur
 • Musikk og det sosiale
 • Kulturpolitikk
 • Musikkproduksjon og dokumentarfilm-produksjon
 1. Sosiologi (deltagelse i to store EU-prosjekter, DISCIT og NEGOTIATE, se under)
 • Medborgerskap og sosial inkludering
 • Funksjonshemming
 • Velferdsstat
 • Arbeidsløshet og marginalisering
 1. Latin-Amerika studier og antropologi
 • Cuba (Cubansk kultur, religion, musikk og politikk)
 • Brazil (Brasiliansk kultur, musikk og brasiliansk politikk det siste tiåret)

 

CV

LARGE RESEARCH GRANTS AS PRINCIPAL INVESTIGATOR

2016-2020        4 Year Post Doc Fellowship from the Norwegian Research Council, to   study The Politics of Music in a Changing Latin America. While being based at NOVA the project also includes stay as a visiting scholar and field researcher in Brazil (Univ. of Campinas), Cuba (Univ. of Havana) & the U.S. (Univ. of Texas, Austin). Funded by Norwegian Research Council, Free Projects within the Humanities and Social Sciences. https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/politics-of-popular-musik 

Som en del av forskningsprosjektet lagde jeg filmen Music, Affect and Politics during Brazils 2018 election i samarbeid med Felipe Camargo og Joao Neves fra Brasil. Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=7SS7fufw-8A&t=1044s 

 

LARGE RESEARCH GRANTS AS CO-APPLICANT: AGOPOL

2021-2024        Musical Politics in Brazils 2022 election: jingles and populism in presidential elections. https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/politics-of-music-in-presidential-campaigns-in-brazil .A sub-project within the larger project: Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa. https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/agopol Funded by Norwegian Research Council, Free Projects within the Humanities and Social Sciences. Du kan høre flere radio-podcaster fra prosjektet her: https://radio.nrk.no/sok?q=Kjetil+klette+b%C3%B8hler

 

EU PROJECTS

Making Persons with Disabilities Full Citizens (DISCIT). Prosjektet skal framskaffe ny kunnskap som setter EU, medlemsstatene og assosierte land i stand til å oppnå full økonomisk og samfunnsmessig deltakelse fra personer med nedsatt funksjonsevne. DISCIT er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av det sjuende rammeprogrammet i EU (FP7). Prosjektet ledes av NOVA og har partnere i ti europeiske land (Belgia, Irland, Italia, Norge, Serbia, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia og Tyskland). Les mer her: https://cordis.europa.eu/project/id/320079 og se filmer fra prosjektet her: https://www.youtube.com/watch?v=v37L9ehPQuI&t=7s og her https://www.youtube.com/watch?v=sBoo5_os6yU

 

Negotiating Early Job Insecurity and Labour Market Exclusion in Europe (NEGOTIATE)

NEGOTIATE er et EU-finansiert forskningsprosjekt som skal skaffe til veie ny kunnskap om kort- og langtidskonsekvenser av en usikker tilknytning til arbeidsmarkedet for unge i Europa. I aktivt samarbeid med unge i Europa, med nasjonale og europeiske representanter fra frivillig sektor og sivilt samfunn, vil prosjektet legge grunnlag for politikk og virkemidler som kan forebygge eller redusere de negative konsekvensene av usikker tilknytning til arbeidsmarkedet i begynnelsen av arbeidskarrieren. NEGOTIATE inkluderer forskere og eksperter fra 10 europeiske land med ulik fagbakgrunn. Les mer om prosjektet her: https://negotiate-research.no/

 

LARGE NATIONAL RESEARCH GRANTS AS ASSISTANT DIR.

2021-2022        Festivalpolitikk i endring: en kulturpolitisk analyse av musikk og kunstfestivaler i Norge (FESTIPOL). I hvilken grad bidrar Kulturrådets virkemidler på festivalfeltet til å nå bredere kulturpolitiske ambisjoner som gjør festivalene til unike møtesteder for kunstnere, musikere, kuratorer og publikum? Hvilken betydning har Kulturrådets virkemidler på musikk-, kunst- og litteraturfestivaler i Norge? Hvordan bidrar norske festivaler til kunstnerisk utvikling, sosiale felleskap og nye former for politisk deltagelse ved å skape unike møtesteder mellom musikere, kunstnere og publikum? Dette er noen av spørsmålene forskere ved OsloMet skal undersøke i FESTIPOL på oppdrag fra Kulturrådet. . . https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/festipol

Publikasjoner i Cristin