Knut Tore Sælør

Knut Tore Sælør

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (15004)
Jeg er utdanna sykepleier med klinisk bakgrunn fra psykisk helsevern for voksne. Gjennom ulike kvalitative tilnærminger har jeg som forsker særlig interessert meg for psykisk helse- og rusfeltet, og for tida er jeg en av to ledere for Senter for psykisk helse og rus.

Ansvarsområder

  • Leder Senter for psykisk helse og rus (sammen med J. Oute)
  • Emneleder for introduksjonsemnet i mastergradsprogrammet "Samfunn og helse" (MSH) samt phd-emnet "Autoetnografi - en introduksjon: Praksis og teori"
  • Involvert i mastergradsemnene "Vitenskapsteori og forskning" og "Samarbeids forsking og utvikling" (MSH) + "Social Work in a Global World"
  • Medlem i lokal interessegruppe for autoetnografi samt Deleuze-lese-duo. 

Kompetanse

Jeg ble ferdig utdannet sykepleier i 2003 og har min kliniske erfaring etter dette fra psykisk helsevern for voksne. Helt siden jeg var sykepleierstudent har jeg hatt en særlig interesse for sammenhengen mellom psykiske helse- og rusrelaterte problemer. Ved siden av min kliniske praksis gjennomførte jeg flere videre- og etterutdanninger, samt en mastergrad knyttet til psykisk helse og rus. Fra å være del av et fagmiljø der individet og individuelle årsaksforklaringer på psykiske helse- og rusrelaterte problemer står sentralt, har jeg i større grad rettet oppmerksomheten mot helsetjenester som ikke er tilpasset personer med ulike psykiske helse- og rusutfordringers behov og det folk selv gjør for å få det bedre, og ikke minst de sosiale forhold og levekår som for mange bidrar til å opprettholde en vanskelig livssituasjon. I doktorgradsarbeidet mitt utforsket jeg betydningen av håp i konteksten kommunale psykisk helse- og rustjenester. I etterkant har jeg vært involvert i forskning og undervisning som på ulike måter kan knyttes til de tre områdene: «praksiser i psykisk helse- og rusfeltet», «perspektiver på recovery og håp» og «demokratisering av forskning og kunnskapsutvikling».

CV

Siden 2015 ansatte ved USN (dengang Høgskolen i Sørsøst-Norge) - som førsteamanuensis siden disputas 7 mars 2016.  

  • 2012-2015: Gjennomført PhD ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk psykologi og utviklingspsykologi.
  • 2008-2010: Mastergrad i ”Klinisk helsearbeid” v/Høgskolen i Buskerud (HiBu). Tema for prosjektet mitt var hvordan rusreformen har påvirket den kliniske hverdagen til sykepleiere i psykiatriske avdelinger.
  • 2007-2008: Videreutdanning i ”Rusavhengighet og psykisk lidelse” (15 st.p. v/ Diakonhjemmet Høgskole).
  • 2005-2007: Videreutdanning i ”Rus- og avhengighetsproblematikk” (60 st.p v/ Diakonhjemmet Høgskole).
  • 2000-2003: Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud.

Publikasjoner i Cristin