Kristian Ihle Hanto

Førstelektor Emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (5-315B)
Fyrstelektor i norsk

Ansvarsområder

 • Retorikk
 • Språkhistorie
 • Nynorsk skriftkultur

Kompetanse

 • Tekst
 • Norsk språk
 • Retorikk

 

CV

Cand. Philol. 1983

 • Høgskolelektor og fyrstelektor ved norskstudiet HiT og HSN. 2013-2023.
 • Prosjektleiar for og undervisar ved Politikarskulen, prosjekt under Fakultet for allmennvitskaplege fag. 2013-2014.
 • Prosjektleiar ved Høgskolen i Telemark for Fakultet for allmennvitskaplege fag sine utdanningstilbod i utlandet – frå 2011 kalla AF utland – i samarbeid med Gateway College, frå 2012 til 2014 også i samarbeid med StudyAmericas.  2003-2014.
 • Åremålstilsett instituttleiar, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark. 2003-2010.
 • Vald instituttleiar, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark. 2000-03.
 • Amanuensis/Høgskolelektor i norsk, Telemark distriktshøgskole /Høgskolen i Telemark Bø. 1992-2000.

Publikasjoner

Publikasjonar

 • "Kultivert grenlandsoverklasse og latterleg telebonde?". (saman med Peter Fjågesund og Olav Solberg) Vest Telemark blad 2014 ; Volum 42.(119)
 •  “Language Policies in Norway and Galicia. Comparing the impact of diglossic situations on policy strategies in two European communities.” I: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 1/2016, Band 30.
 • «Maktdynamikken i den tospråklege norske skriftkulturen» - I: Mål og Makt nr 163, 2015-2/201 6-1.
 • «Bureisarliv i Lunde» I: Årbok for Telemark 2015
 • «Ingen fekk viljen sin – så namnet blei Nome. Eit livat kommunalt samliv fyller femti» I: Årbok for Telemark 2014
 • «550 sider om folkemusikken og folkedansen i Numedal». Bokmelding av Anne Svånaug Haugan (Blengsdalen) sin monografi Takt og tonar (2011). Publisert på http://hantotekstar.blogspot.no/2011/07/550-sider-om-folkemusikken-og_13.html.
 • Poetikk – tekster til Eldrid Lunden (red. saman med Leif Høghaug) 2010.
 • Stadnamnartiklar under vignetten ”Namn i Nome”. I: Kanalen, lokalavis for Nome. Ulefoss. 2003-2008
 • Ordliste til Olea Crøger: Lilja bære blomster i enge. Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra. Norsk folkeminnelags skrifter 112. 2004.
 • ”Austanfor sol”. Saman med Knut Buen i:  Norske landskap. 2004.
 •  Norske landskap (red. saman med Kolbjørn Hauge) 2004
 • ”Talemåla i Telemark”. I: Tone Jorunn Tveito: På tvers. Ord og uttrykk frå Telemark 2004
 • ”Nome”. I: Norske gardsbruk. Telemark II. 2000
 • ”Eg føler eg dansar når eg spelar”, i Eivind Blikstad (red.): Mellom hjertets slag og felas drag : festskrift til Knut Buen. 1998
 • ”Ivar Aasen i Telemark”. I: Telemark Historie. 1997. Opphavleg ei open førelesing ved AF i høve Ivar Aasen-jubileet i 1996. Er også tilgjengeleg på http://hantotekstar.blogspot.no/2011/07/ivar-aasen-i-telemark.html.
 • Språkbruk og språkhaldningar i eit språkdelt skulemiljø. Ungdomsspråk i Lunde i Telemark. HiT 1986
 • Ideologiar i norsk målreising. Oslo 1986