Kristoffer Løkken Økland

Kristoffer Løkken Økland

Univeritetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold