Lars Erik Opdal

Universitetslektor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D3-82)
Master i Informatikk: Programering og nettverk (UiO) Master thesis: Parallel Computing with MPI in Shared and Distributed Memory

Ansvarsområder

Ansvar for følgende emner:

PB1170: Programmering og mikrokontrollere (C)
IB1020 : Programmering for beregning (Pyhton)
PB1090: Objektorientert programmering (Java)

TSD2490: Programvareutvikling (C#)

Kontor på Campus Vestfold: D3-82

Kompetanse

Linux, High-performance computing (HPC), Message Passing Interface (MPI)

UH-ped emne 1 (UHUL- Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning)
UH-ped emne 2 (UHUDT – Utdanning i en digital tid)

CV

Universitetet i Oslo (UiO)
Simula Research Lab
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)
Ceres - Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (KDTO)
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT)
BaneNor - konsulent
Statens vegvesen - konsulent