Lars Opdal

Lars Opdal

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5410)
Underviser i grunnskolelærerutdanningen i Drammen, og i pedagogisk veiledning. Er særlig opptatt av læring og IKT, og barn og ungdoms skolemiljø. I skjæringspunktet mellom disse to områdene finnes et tredje interessefelt; barn og ungdoms bruk av sosiale medier.

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning i pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn (GLU2)

Undervisning og veiledning i pedagogisk veiledning

Kompetanse

Cand Paed

Veiledning

Læring og IKT

Barn og ungdoms skolemiljø

Forebyggende arbeid mot mobbing

CV

Cand Paed, Universitetet i Oslo (1994)

Ex.phil., Miljøvern og forvaltning, Universitetet i Oslo (1991)

Adjunkt, Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag (1989)

Arbeid

2020 -  Førstelektor i pedagogikk Universitetet i Sørøst-Norge

2011 – 2020 Universitetslektor i pedagogikk Universitetet i Sørøst-Norge

2011 Personalsjef i Redningsselskapet

2007 – 2011 Høgskolelektor i pedagogikk, Høgskolen i Buskerud

2005 – 2007 Høgskolelektor i pedagogikk, Høgskolen i Telemark

2001 – 2005 Stipendiat, Universitetet i Oslo

1997 – 2001 Prosjektleder/rådgiver, Forsvarets Overkommando

1994 – 1997 Høgskolelektor i pedagogikk, Krigsskolen

 


 

 

Publikasjoner i Cristin