Line Sanne

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold (D1-36)