Liv Hanson Ausland

Instituttnestleder / Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold ()
Liv Hanson Ausland er førstelektor innen helsefremmende arbeid. Utdannet cand. polit. i sosiologi fra 1986. Hun har bred erfaring innen undervisning og veiledning, og i å lede forsknings og utviklingsprosjekter innen privat og offentlig sektor. Spsiell kompetanse innen kartlegging og utvikling av helsefremmende arbeid generelt, og helsefremmende arbeidsplasser spesielt. Fagområdene er helsefremmende arbeid, helsefremmende arbeidsplasser, organisasjonsutvikling, seniorpolitikk i arbeidslivet, aksjonsforskning og aksjonslæring.

Ansvarsområder

 • Instituttnestleder for helsefremmende arbeid ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
 • Programkoordinator for master i Samfunn og helse, MSH
 • Undervisning og veiledning 
 •  
 • Forsknings og utviklingsarbeid innen helsefremmende arbeid, samfunn og helse

Kompetanse

 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Kompetanse i å tilrettelegge og lede medvirkningsbasert utviklingsarbeid i offentlig og privat sektor
 • Aksjonsforskning
 • Aksjonslæring
 • Seniorpolitikk i arbeidslivet
 • Veiledningskompetanse
 • Undervisningskompetanse
 • Forskning og utredning innen helsefremmende arbeid og samfunnsvitenskap

Publikasjoner i Cristin