Live Semb Vestgarden

Instituttleder
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (1-241)
Live Semb Vestgarden er instituttleder ved institutt for natur, helse og miljø (INHM), ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM).

Ansvarsområder

Instituttleder har overordnet ansvar for instiuttets studietilbud og forskningsaktivitet. 

INHM tilbyr følgende studier: 

 • Årsstudium i naturfag
 • Årsstudium i natur og miljø
 • Bachelor i natur- og miljøforvaltning
  • økologi og naturforvaltning
  • forurensning og miljø
 • Master i natur-, helse- og miljøvern
 • Ph.d. i økologi

Forskningsområder ved INHM:

 • Klima og klimaeffekter på økosystemer
 • Populasjonsgenetikk og populasjonsøkologi
 • Evolusjons- og adferdsøkologi
 • Vegetasjonsøkologi
 • Ferskvannsøkologi
 • Vilt- og fiskeforvaltning
 • Grunnvann og vannforsyning
 • Forurensning, helse og miljø
 • Geofag, jord og dyrkingssystemer
 • Mikrobiologi
 • Genetikk og helse

Kompetanse

 • Dr. scient i biogeokjemi
 • Jord og vann i naturlige og dyrkede systemer
 • Karbon og næringskretsløp i naturlige og dyrkede systemer
 • Klimaeffekter på jord og næringskretsløp