Margit Ims

Margit Ims

Stipendiat
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (1-025)
Doktorgradsprosjektet mitt i litteratur og økologi handlar om naturtap og utforskar bruk av truga artar i norsk samtidslitteratur. Eg høyrer til doktorgradsprogrammet i kultur ved USN og er tatt opp på forskarskulen i miljøhumanioria NoRS-EH.

Ansvarsområder

Undervisning:

 • Grammatikk og retorikk (hausten 2023)
 • Moderne norsk litteratur (våren 2022 og 2023)
 • Nynorsk skriftkultur (hausten 2020 og 2022)

Er tatt opp på forskarskulen i miljøhumaniora (NoRS-EH)
Er med i forskargruppe i Estetikk (USN) og Filosofi og etikk (UiA). 
Forskingsopphald ved MESH, forskingssenter for miljøhumaniora ved Universitetet i Köln våren 2023. Research Fellow Margit Ims
 

  

Kompetanse

 • Nordisk litteratur
 • Nynorsk skriftkultur
 • Økokritikk
 • Miljøhumaniora
 • Estetisk teori
 • Kritisk teori
 • Sosialfilosofi og etikk
 • Miljøfilosofi
 • Tysk språk og litteratur

CV

Utdanning:

 • Doktorgradskurs: Vitskapsteori og forskingsetikk, kulturteori, miljønarrativ og historieforteljing, blå humaniora (blue humanities), nyare lyrikkteori, metodekurs i litteratur
 • Mastergrad i filosofi, Universitetet i Oslo, med utveksling til Goethe-universitetet, Frankfurt am Main.
 • Masterstudium i nynorsk skriftkultur, Høgskulen i Volda
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen i Telemark
 • Bachelor i filosofi, Universitetet i Oslo, emne i nordisk og kristendoms- og religionskunnskap inngår i graden.
 • Tysk årsstudium, Høgskolen i Østfold 
 • Årsstudium i nordisk litteratur, Høgskolen i Telemark
 • Andre studium på lågare grad: klassisk gresk, samfunnsøkonomi, demografi.
 • Tysk C1-kurs: Universitetet i Köln


 
 
  

Publikasjoner i Cristin