Margit Ims

Margit Ims

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø ()
Doktorgradsprosjektet mitt, "Ekko og alarm - økologisk estetikk og motstand mot miljøøydelegging i norsk samtidslitteratur", handlar om naturtap og utforskar bruk av truga artar i norsk samtidslitteratur. Eg høyrer til doktorgradsprogrammet i kultur ved USN og er tatt opp på forskarskulen i miljøhumanioria NoRS-EH.

Ansvarsområder

Undervisning hausten 2020: Nynorsk skriftkultur

Undervisning våren 2022: Moderne norsk litteratur

Forskargrupper: Estetikk (USN), Filosofi og etikk (UiA), Tvisyn på nordisk natur (UiO). 

  

CV

Utdanning:

  • Mastergrad i filosofi, Universitetet i Oslo, med utveksling til Goethe-universitetet, Frankfurt am Main.
  • Masterstudium i nynorsk skriftkultur, Høgskulen i Volda
  • Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen i Telemark
  • Bachelor i filosofi, Universitetet i Oslo, emne i nordisk og kristendoms- og religionskunnskap inngår i graden.
  • Tysk årsstudium, Høgskolen i Østfold 
  • Årsstudium i nordisk litteratur, Høgskolen i Telemark
  • Andre studium på lågare grad: klassisk gresk, samfunnsøkonomi, demografi.