Marianne Olsen Santana

Programleder Team BLU

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Barnehagelærerutdanningen HIU
Campus Drammen (12004)
Mitt navn er Marianne Olsen Santana. Jeg har bred erfaring fra barnehagefeltet, både som pedagogisk leder og styrer i tilsammen 15 år. Jeg har jobbet ved Universitet i Sørøst-Norge siden august 2015, tilknyttet barnehagelærerutdanningen (BLU). Her har jeg undervist i pedagogikk i alle emner tilknyttet pedagogikk i BLU. Fra august 2018 og ut 2019 har jeg vært programleder for barnehagelærerutdanningen ved studiested Notodden. Etter den tid er jeg å finne som programleder for barnehagelærerutdanningen i Drammen.

Ansvarsområder

 • Kvalitet i studieprogrammet for barnehagelærerutdanningen ved Campus Drammen

Tidligere har ansvarsområdene mine vært;

 • Emneansvarlig for BABLU - bacheloroppgave i barnehagelærerutdanningen
 • Undervisning i pedagogikk i følgende emner;
  • Ledelse i en lærende barnehage - fordypning
  • Ledelse, samarbeid og utvikling
  • Barns utvikling, lek og læring
  • Masteremne i Barnehageledelse
  • Barnehagepedagogikk for andre

Kompetanse

Jeg er opptatt av følgende;

 • ledelse i barnehagen som lærende organisasjon
 • lederutvikling i barnehagelærerutdanningen
 • barnehagelærerutdanningen som en profesjonsnær utdanning

Jeg er tilknyttet følgende forskergrupper;

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner;

Fagartikler;

Masteroppgave - Master i pedagogikk med spesialisering i utdanningsledelse;