Marie-Lisbet Amundsen

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (D2-6)
Utdannet cand.paed.spec. med hovedfag i spesialpedagogikk og pedagogisk embetseksamen fra UiO. Tjue års erfaring fra praksisfeltet som leder av rehab.avdeling og pedagogisk-psykologisk rådgiver. Har spisskompetanse i forhold til barn, unge og voksne med sammensatte lærevansker og sosiale- og emosjonelle vansker. Ansatt ved Høgskolen i Telemark førsteamanuensis i 2003, og som professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge 2010.

Ansvarsområder

Master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk

Leder forskningsgruppen Profesjonsrettet arbeid med vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker.

Kompetanse

  • Lærer, Sheiling Schools, England
  • Spesialpedagog/distriktslogoped, PP-tjenesten, Trondheim
  • Logoped Alleen Skole, Tønsberg kommune
  • Leder, Logopedisk avdeling, Tønsberg
  • Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Tønsberg.
  • Pedagogisk-psykologisk rådgiver, PP-kontorer Vestfold, SAMTAK (1999-2003).
  • Førsteamanuensis, Høgskolen i Telemark, avd sosialfag (2003-2010)
  • Professor 2, Høgskolen i Østfold (2017-2021)
  • Professor, Universitetet i Sørøst-Norge (2010- 

 

 

CV

Publikasjoner i Cristin