May Janne Sandblåst Husevåg

Programleder GLU
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Grunnskolelærerutdanningene HIU
Campus Drammen (5309)
Programkoordinator for Grunnskolelærerutdanning 5-10 på campus Drammen.

Ansvarsområder

 • Sikre helhet og sammenheng i studieprogrammet 5-10 gjennom forskrifter, studie og emneplaner
 • Være bindeleddet og lede samarbeidet mellom studenter og de operative i GLU-programmet
 • Være kontaktperson i studieprogrammet mellom studenter, faglærere, administrasjon og ledelse
 • Kvalitetssikre innholdet i utdanningen gjennom kvalitetssytemet og styringsdokumenter
 • Orienter studenter og faglige ansatte om regelverk og saksbehandling som er relevant for studieprogrammet
 • Implementering og faglig ansvar for praksisopplæringen
 • Saksbehandler i skikkethetssaker
 • Ansvar for timeplanlegging og drift at studieprogrammet

 

 

CV

Education:

 • Educated as a school teacher from Volda University College. Further education studies: ICT and Guidance.
 • Educational guidance at HSN
 • Use of websites for teachers

Projects:

 • Learning Styles Supervisor Smartboard Websites
 • Learning Styles Trainer from St. John`s University