Per Olaf Stensgaard

Universitetslektor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-80)