Peter Fjågesund

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-349)

Ansvarsområder

 • Britisk litteratur og kulturkunnskap

Kompetanse

 • Britisk litteratur og kulturkunnskap
 • Anglo-skandinaviske forhold
 • Reiselitteratur
 • Nord-Europas kulturhistorie
 • Polarhistorie
 • Oversettelse

CV

 

UTDANNING

DPhil., Oxford University, 1988 (Tittel: Apocalyptic and Millennial Ideas in D. H. Lawrence). 

 

Publikasjoner

AKADEMISKE PUBLIKASJONER:

BØKER:

 • The Dream of the North: A Cultural History to 1920 (Studia Imagologica, nr. 23). Amsterdam: Rodopi, 2014. 575 s.
 • Redaktør av Knut Hamsun Abroad: International Reception (London: Norvik Press, 2009), 198 s. Egne bidrag: introduksjon (s. 11–18) og artikkelen “‘A Cool Reception’: Hamsun in Britain”, s. 65–77.

·         Med Ruth A. Symes: The Northern Utopia: British Perceptions of Norway in the Nineteenth Century (Studia Imagologica, No. 10),

Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2003, 415 s.

·         Medredaktør (med Olav Solberg og Herleik Baklid) av Tekst og tradisjon: M. B. Landstad 1802–2002, Porsgrunn: Høyskolen i Telemark, 2003.

·         Til Telemark! Utlendingers reiser på 1800-tallet. Oslo: Landbruksforlaget, 2001. 168 s.

·         The Apocalyptic World of D.H.Lawrence, med forord av Frank Kermode, Oslo: Universitetsforlaget, 1991. 198 ss. 

 

ARTIKLER:

 • "Water and Insularity as Structural Elements in D.H. Lawrence's The Rainbow and Women in Love", Ètudes Lawrenciennes, vol. 55, 2023, 1-12.
 • “Henrich Steffens and the Perception of Norway in Germany”, i Sine Krogh, Thor J. Mednick og Karina Lykke Grand (red.), Culture and Conflict: Nation-Building in Denmark and Scandinavia, 1800–1930 (Aarhus: Aarhus University Press, 2022), 199–213.
 • “The King in Exile: Ecocriticism, Lawrence and Animals”, i Études Lawrenciennes, Vol. 53, 2021, 1–12.
 • “Nordic Stereotypes: A Critical Examination of the Traveller’s Gaze”, i Janicke S. Kaasa, Jakob Lothe og Ulrike Spring (red.), Nordic Travels (Oslo: Novus, 2021), 257–74.
 • “Utsyn frå utkanten: Vinje, Hamsun og det anglo-amerikanske”, i Arnfinn Åslund, Peter Fjågesund, Kristian Ihle Hanto, Sveinung Nordstoga og Johan Staxrud (red.), Tvisyn, innsyn, utsyn: Nærblikk på A.O. Vinje (Oslo: Spartacus Forlag, 2021), 287–321.
 • “The Transgressive Narratives of Hamsun’s In Wonderland”, i Nordlit, 47, 2020, 93–105.
 • "D.H. Lawrence between the Relative and the Absolute: From Religion and Science to Art and Life", i Études Lawrenciennes, 51, 2020, 10 pp.
 • “Time in The Rainbow and Women in Love: From Organic Flow to Mechanical Jam”, i Études Lawrenciennes, 48, 2017, 1-7.
 • «British Perceptions of Nordic Peripheries: An Historical Survey», i Scandinavica, Vol. 56, No. 1, 2017, s. 12–33.
 • “Telemark sett utanfrå”, i Telemarks Historie, bind 2. Bergen: Fagbokforlaget, 2014, s. 301–17.
 • “‘The Grand Tour’: Danningsreisens vekst og fall”, artikkel for boken Danningens filosofihistorie, red. Ingerid S. Straume (Oslo: Gyldendal, 2013), s. 125–35.
 • “‘Om Søe-Ormen veed jeg ey nogen Beskeed’: Tro og tvil rundt naturens hemmelighetsfulle majestet”, artikkel for Arr idéhistorisk tidsskrift, nr. 4, 2010, s. 58–67.
 • "Vikings at the North Pole: Robert Ames Bennet's Thyra, A Romance of the Polar Pit", i Kajsa Anderson (red.): L'Image du Sápmi (Humanistica Oerobroensia, Artes et linguae, nr. 15), 2009, s. 554–68.
 • “When Science Came to the Arctic: Constantine Phipps’s Expedition to Spitsbergen in 1773”, Journal of Northern Studies, No. 2, 2008, s. 77–91.
 • "D.H. Lawrence's Women in Love: Gerald Crich and Captain Scott", English Studies, Vol. 89, No. 2, April 2008, s. 182–94.

·         “Wagner and Vikings: Representing the Heroic in Women in Love”, i Etudes Lawrenciennes, 36, 2007, s. 131–76.

·          “In Hamsun’s Shadow: The Reception of D. H. Lawrence in Norway”, i Christa Jansohn and Dieter Mehl (red.), The Reception of D. H. Lawrence in Europe, i serien “The Athlone Critical Traditions Series: The Reception of British Authors in Europe”, Series Editor Elinor Shaffer. London: Continuum, 2007, ss. 244–54. En lengre versjon (ca. 8.000 ord) vil bli lagret i prosjektets database

·         “From Sacred Scenery to Nuclear Nightmare: Rjukan and Its Myths”, Karen Klitgaard Povlsen (red.), Northbound (Aarhus: Aarhus University Press, 2007), s. 377–97.

·         “Kvinner on the road”, anmeldelse av Anka Ryalls Odyssevs i skjørt, i Norsk Litteraturvitenskapelig Tidskrift, nr. 2, 2005, s. 164–67.

·         “The Modernist Tower: A Many-Faceted Symbol”, in Mats Jansson, Jakob Lothe and Hannu Riikonen (eds.), European and Nordic Modernisms, Norwich: Norvik Press, 2004, s. 233–51.

·         “Lugar-Ola og litteraturhistoria”. Etterord i Sigurd Telnes, Lugar-Ola: Soger etter Olav Ø. Sandsdalen. Illustrasjoner av Anders Kvåle Rue. Seljord: Landstadinstituttet, 2004, s. 102–108.

·         “Predestining Texts: An Intertextual Medley”, i Jakob Lothe, Juan Christian Pellicer og Tore Rem (red.), Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl (Oslo: Novus Forlag, 2003), s. 133–37.

·          “Knut Hamsun and George Egerton: Factual and Fictional Encounters”, i English and Nordic Modernisms, eds. Bjørn Tysdahl, M. Jansson, J. Lothe, and S. Klitgård Povlsen. Norwich: Norvik Press, 2002, s. 41-59.

·          “Samson and Delilah: Chapter 37 of Charlotte Brontë’s Jane Eyre”. English Studies, Vol. 80, No. 5, October 1999, s. 449-53.

·         “John Braine’s Room at the Top: The Stendhal Connection”. English Studies, Vol. 80, No. 3,  June 1999, s. 247-64.

·         “Thomas Hardy’s Two on a Tower: The Failure of a Symbol”. Artikkel i The Thomas Hardy Journal, Vol. XIV, No.1, February 1998, s. 85-93.

·         “Joyce’s ‘The Dead’: Carnival, Eucharist and Medieval Visions”. Artikkel i English Studies, Vol. 78, No. 2, March 1997, s. 139-48.

·         “Draumkvedet og Europa: visjonsdiktningen som litterær sjanger”. Artikkel i Telemark Historie (Tidsskrift for Telemark Historielag), nr. 16, 1995, s. 64-69.

·         “John Miltons tapte paradis”, Artikkel i Samtiden, nr. 4, 1995, ss. 62-69.

·         Anmeldelse av Anne Fernihoughs bok D. H. Lawrence, Aesthetics and Ideology, i English Studies Vol. 75, No. 5, July 1994

·         “D. H. Lawrence, Knut Hamsun and Pan”, artikkel i English Studies, Vol. 72, No.5, Oct. 1991, 421-25 (et noe bearbeidet utdrag fra doktorgradsavhandlingen)

 

FORMIDLING:

Ca. 50 artikler i dagsaviser og tidsskrifter.

EGNE BØKER (FORMIDLING):

·         Redigert, modernisert og utgitt på eget forlag Moltke Moes folkeeventyr frå Flatdal, under tittelen Jomfru Morgonsoli og andre eventyr (Seljord: Fingal Forlag), 2016. Ill. v/Ånond Versto, etterord v/ Olav Solberg. 91 s.

·         Tårnet, gutten og lammet: En julelegende m/ill. av Borghild Telnes på Fingal forlag, 2014, 31 s.

·         Ordets gleder: Tusen spørsmål om litteratur. Oslo: Aschehoug, 1994. 248 ss.

 

OVERSETTELSER

 • Robert Burns: Songar og dikt på telemål: ei parallelutgåve m/etterord (Seljord: Fingal Forlag, 2020), 90 s.
 • Jane Austen: Sanditon og Lady Susan m/etterord (Seljord: Fingal Forlag, 2019), 177 s.
 • Daniel Defoe: Robinson Crusoe m/etterord (Oslo: Bokvennen, 2018), 390 s.
 • Beatrix Potter: Nøtte Ekorn (gjendiktninger) (Oslo: Bokvennen, 2018), 61 s.
 • Anne Brontë: Kvinnen på Wildfell Hall m/etterord (Oslo: Bokvennen, 2016), 624 s.
 • Jack London: To hundenoveller: «Bâtard» og «Å tenne et bål» (Seljord: Fingal forlag, 2015), 61 s.
 • D.H. Lawrence: Jomfruen og sigøyneren m/etterord (Oslo: Bokvennen, 2014), 159 s.
 • D.H. Lawrence: Kvinner som elsker m/etterord (Oslo: Bokvennen forlag AS, 2012), 600 s.
 • D.H. Lawrence: Regnbuen m/etterord (Oslo: Bokvennen forlag AS, 2009), 565 s.