Raees Calafato

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen ()
Har lang erfaring med undervisning i engelsk og fransk i flere land, samt internasjonal forskningserfaring takket tenketank- og meningsmålingsselskapsrelatert arbeid. Mine forskningsinteresse er motivasjon for språklæring, selvregulering blant elever og lærere, flerspråklige læreres og elevers tankesett, læreridentitet, lærerutdanning, flerspråklig pedagogikk, multimodal tekstkompetanse og leseferdigheter, bruk av litteratur i språkopplæring, og språkpolitikk i transnasjonale flerspråklige familier.

Ansvarsområder

  • Underviser i emnene Engelsk 3 og 4

Medlem av forskningsgruppen Multilingualism on My Mind (MoMM).

Kompetanse

  • flerspråklig pedagogikk
  • lærerutdanning
  • bruk av litteratur i språkopplæringen
  • andrespråkstilegnelse
  • Engelsk- og fremmedspråkdidaktikk
  • multimodal kompetanse og leseferdigheter

CV

Doctor of Philosophy; Thesis: Multilingual pedagogy in Norway and Russia; University of Bergen, Norway (2021)

Master of Arts; Applied Linguistics; Thesis: The use of literary texts in teaching English as a foreign language; Institute of Education (IoE), University College London, UK (2017)

Bachelor of Arts; International Affairs (minor: French Language and Literature); The George Washington University, USA (2006)

Du finner mer informasjon om meg her: http://www.linkedin.com/in/raees-calafato

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin