Raees Calafato

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (16012)
Har lang erfaring med undervisning i engelsk og fransk i flere land, samt internasjonal forskningserfaring takket tenketank- og meningsmålingsselskapsrelatert arbeid. Mine forskningsinteresse er motivasjon for språklæring, selvregulering blant elever og lærere, flerspråklige læreres og elevers tankesett, læreridentitet, lærerutdanning, flerspråklig pedagogikk, multimodal tekstkompetanse og leseferdigheter, bruk av litteratur i språkopplæring, og språkpolitikk i transnasjonale flerspråklige familier.

Ansvarsområder

Underviser i emnene (GLU - Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og 5-10):

  • Engelsk 1: Språk og språklæring
  • Engelsk 3: Språk og språklæring II
  • Engelsk 4: Tekst og kultur II
  • Engelsk 7: Flerspråklighet og kultur

Medlem av forskningsgruppene Multilingualism on My Mind (MoMM) og Flerspråklighet, læring og utvikling.

Kompetanse

  • flerspråklig pedagogikk
  • lærerutdanning
  • bruk av litteratur i språkopplæringen
  • andrespråkstilegnelse
  • Engelsk- og fremmedspråkdidaktikk
  • multimodal kompetanse og leseferdigheter

CV

Doctor of Philosophy; Thesis: Multilingual pedagogy in Norway and Russia; University of Bergen, Norway (2021)

Master of Arts; Applied Linguistics; Thesis: The use of literary texts in teaching English as a foreign language; Institute of Education (IoE), University College London, UK (2017)

Bachelor of Arts; International Affairs (minor: French Language and Literature); The George Washington University, USA (2006)

Du finner mer informasjon om meg her: http://www.linkedin.com/in/raees-calafato

Publikasjoner i Cristin