Ragnhild Furholt

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland (119)
Førsteamanuensis i folkemusikk og utøvande musikar. Fonogram: "Agderkrullar" (1985), "Segner Syng" (1996), honorert med Spellemannsprisen, "...på alle strengjer" (2001), "Lån meg vengjene" (2007), Bok og to cd-ar "Folkesong i Vest-Agder" (2016), "Vårevinden" (2018).

Ansvarsområder

Vokal tradisjonskunnskap
Songundervisning
Tradisjon, samfunn og identitet
Innføring i folkemusikk for musikklærarar 15INFMUS-1
Bachelorprosjekta i folkemusikk 30FMUS3BACH-1
 

 

 

Publikasjoner

Publikasjonar av fonogram:

1985                 Agderkrullar, Heilo

1996                 Segner syng,  cd-produksjon. Heilo/Grappa
                         Spellemannspris.

 

2001                …på alle strengjer, cd-produksjon. Lærdal musikkproduksjon.

 

2007                Lån meg vengjene, cd-produksjon. Plateselskapet Talik.

 

2016                Folkesong i Vest-Agder. Hundre songar fordelt på 2 cd-ar. Gamle arkivopptak
                        nye tolkingar av gamalt notemateriale. Portal forlag.

 

2018               Vårevinden, cd-produksjon. Plateselskapet Talik.

 

Skriftlege publikasjonar:

2006                Kor er du fødd og kor er du boren. Balladen i bruk etter den store innsamling.
                       
Masteroppgåve ved Kulturstudiar, HiT, Bø

 

2009               Å gjere visa til si eiga. 19 s. Artikkel I: Tradisjonell sang som levende prosess
                        Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon.
                       Red.: Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson. Novus,
                       Oslo. 2009. 211 s. Norsk visearkivs publikasjon 2 / Skrifter utgivna av Svenskt
                       visarkiv 26.

 

2010               Folkemusikken i Åseral. Bok- og lydprosjekt. Naturexpo i Kristiansand, Agder 
                       folkemusikkarkiv og Åseral kommune.

 

2012               Tankar om autentisitet og kjeldebruk i den vokale folkemusikken. 25 s.
                       Artikkel I: Musikk og tradisjon nr. 26 – 2012. Oslo: Novus forlag.

2016               Folkesong i Vest-Agder. Hundre songar frå Vest-Agder, transkriberte etter

                       arkivopptak. Portal forlag, Kristiansand.