Ragnhild Laird Iversen

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5403)
Forsker og underviser om religion i skole og barnehage. Driver nettstedet www.religionsundervisning.no. Redaksjonsmedlem i KRLE-podden, en podcast om KRLE-relevante tema.

Ansvarsområder

 • Forsker på religion i barnehagen
 • Underviser i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen

 

Kompetanse

 • Religionsvitenskap med fordypning i verdensreligionene og vestlig samtidsreligion
 • Religionsdidaktikk
 • Religion og politikk med særlig vekt på India

 

 

CV

 • 08.2018 - d.d.: USN: Stipendiat
 • 02.2015- 08.2018: Høgskolen i Buskerud og Vestfold / HSN: Høgskolelektor i religionsvitenskap
 • 08.2012 – 01.2015:  NAV: Førstekonsulent / Rådgiver i ungdomsteam
 • 04.2008 – 08.2012 : Hvalstad Ankomstmottak for enslige, mindreårige asylsøkere: Norsklærer og miljøterapeut.
 • 01.2008 – 05.2008: Universitetet i Stavanger: Universitetslektor i religionsvitenskap
 • 01.2003 - 11.2007: Diverse undervisningsoppdrag i Norge, India, Thailand og Tanzania

 

Publikasjoner

Iversen, R (2021): "Rampenissen i barnehagen: Formidling og forhandling av ikke-empiriske figurers ontologiske status i adventstiden". DIN - Tidsskrift for religion og kultur, Nr 1, 2021. 

Iversen, R (2021): "Lydliggjøring av mangfold i barnehagen". I Horrigmo og Rosland (2021): Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. Cappelen Damm Akademisk. 

Iversen, R. (2020): "Religion i Nav. Variasjoner i bakkebyråkraters vurderinger av religiøse reservasjoner". Tidsskrift for velferdsforskning 02 / 20 (volum 23). Universitetsforlaget. 

Iversen, R og Krogstad, K. (2020): "Julevandring og yogakurs. Hvem definerer religion i barnehagen?". Prismet Nr 2, 2020. IKO. 

Iversen, R. og Iversen, L. (2018): "Vi bør snakke om religionsstatistikk" Religioner og livssyn, tidsskriftet for religionslærere Nr 2, 2018. 

Engen, Eriksen og Iversen m.fl. (2009, 2010, 2011): Inn i livet 1-7.  Samlaget. Et læreverk i RLE for grunnskolen bestående av elevbøker og lærebøker for 1. - 7. trinn, samt CD og nettressurs.

 

Kronikk og debatt:

"Sancta MeToo". Kronikk på Dagbladet.no, 13.desember 2018

"Når rettigheter kolliderer". Kronikk i Vårt Land 12.august 2018

"Problemet er at læreplanene har est ut altfor mye". Kommentar i Morgenbladet 10.august 2018

"Rettighetskamp om regnbueflagget". Kronikk med Vigdis Hølen i Vårt Land 3.juli 2018

"En lærebokforfatters bekjennelser". Kronikk i Dagsavisen 28.april 2017

"Religion og barndom". Artikkel i Syn og Segn 2017 (1) s. 26-33

"Villedende bemanningsnorm i Oslobarnehagen". Kronikk i Dagsavisen 31.januar 2017

«Hvilke hudfarger må forklares til barna våre?» Kronikk i Klassekampen 22.juli 2016

«NAVs religionsproblem» Kronikk i Vårt Land 20.januar 2016

«Religion og kritikk» Kronikk på forskning.no 13.januar 2016