Rita Li

Programkoordinator/Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-128)

Ansvarsområder

  • Programkoordinator Fleksibel Sykepleieutdanning (Telemark): Møt Rita Li on Vimeo
  • Prosjektleder LOVU-banken: https://lovu.usn.no/
  • Prosjektdeltaker i Diku-prosjektene DigSam og FlexiSykepleie
  • Internasjonalisering
  • Programrådet for Webinar- og Læringsfestivalen
  • Evaluation committee for UTFORSK 2020 og 2022
  • Flipped Classroom- teori, forskning  og praksis

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Artikkel Teaching in Higher Education (nivå2): The link between flipped and active learning: a scoping review (2021). 

Behandling av rusmisbrukere med smerte innlagt i sykehus.
- En beskrivende spørreundersøkelse om helsepersonells handlinger, kunnskaper og holdninger, les artikkelen her

2 filmer der jeg snakker om Flipped Classroom knyttet til 
1. Erfaringer (10 min)
2. Forskning (8min)


Diverse blogginnlegg på eDu bloggen

Podkast LOVU-podden som omhandler utdanningskvalitet.