Sigrun Svenkerud

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (A 305)

Ansvarsområder

Enmneansvarlig PPU

Undervisning PPU

Undervisning master i pedagogikk

Veiledning masteroppgaver (utdanningsledelse) 

Ph.D. kurs (oral skills and assessment) 

 

 

 

CV

Education:

Ph.D. UiO: Learning oracy


Projects:

  • Oral skills: Videostudies. Teachers' scaffolding of students' oracy (USN/OsloMet/UiO) 
  • Methodology: Eclectic use of theory in educational science. (USN/OsloMet) 
  • Triarama. Videostudie. Verktøy for studentrefleksjon i praksisoppsummering. (USN/UiO) 
  • USN Balanse:  Ambisjoner hos kvinnelige forskere, professorrollen, nettverkslæring som karrierestøtte, professorers synlighet i media. 
  • Mobbefri skole Buskerud 
  • Bærekraftig utdanning


 

Publikasjoner

2019: 

  • Svenkerud, Sigrun, Opdal Lars. (2019) Roller og relasjoner. PP-rådgiveren mellom sakkyndig ekspert og skoleutvikler. Psykologi i kommunen. (2) 
  • Svenkerud, Sigrun, Ballangrud, Brit.  (2019) Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten. Norsk medietidsskrift 2019
  • Svenkerud, Sigrun, Ballangrud, B. Drake, I. Ulvestad, J. (2019) Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen. Uniped 42(3)
  • Dalland, Cecilie P., Klette, Kirsti, Svenkerud, Sigrun. (2019) Video studies and the challenge of selecting time scales. International Journal of Research & Method in Education 1-14

Publikasjoner i Cristin