Sigurd Hareide

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold (C2-23)
Sigurd Hareide underviser i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og i PEL (pedagogikk og elevkunnskap med integrert modul i religion, livssyn og etikk) ved grunnskolelærerutdanningen og i SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved barnehagelærerutdanningen. Han forsker på endringene av kristne ritualer i overgangen fra katolsk til luthersk kristendom i Danmark-Norge på 1500-tallet/reformasjonstiden. Forskningen inkluderer arbeid med Norges første trykte bøker fra 1519.

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Kristne ritualer, særlig i middelalderen og på reformasjonstiden/tidlig nytid 
  • Merkedager og høytider i kristendommen og i andre religioner (særlig jødedom og islam) 
  • Kristent mangfold/konfesjonskunnskap, særlig katolsk og ortodoks kristendom 
  • KRLE-didaktikk og historiedidaktikk

CV

  • Cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet (1998)
  • Historie grunnfag fra Universitetet i Oslo (2000)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Bodø (2002)
  • Middelalderlatin (2007)
  • Organisasjon, personaladministrasjon og ledelse (1992)
  • Doktorgradsutdanning fra Det teologiske Menighetsfakultet (utdanningsdel fullført, avhandling under arbeid) 

Publikasjoner

Publikasjoner i CristIN 
Populærvitenskapelige bidrag og forskningsformidling på bloggen sigurdhareide.wordpress.com 

Utvalgte publikasjoner: 
Innledninger til e-bokutgaver (transkripsjon) av Norges første trykte bøker (1519), sammen med Espen Karlsen: 
Missale Nidrosiense
Breviarium Nidrosiense

Nivå 2:
Sigurd Hareide: Messuskýringar: Old Norse Expositions of the Latin Mass and the Ritual Participation of the People. I: Stefka G. Eriksen (red.): Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, c. 1100-1350. Brepols 2016 (ISBN 9782503553078). p. 337-371

Nivå 1: 
Sigurd Hareide: Meningsfull messe: Om messen i middelalderen og de allegoriske messeforklaringene. I: Hareide (innledning), Kleivane (oversettelse) og Norseth (redaktør): Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag 2014 (ISBN 978-82-7024-283-2). S. 9-53

Sigurd Hareide og Elise Kleivane: Kommentar til oversettelsen, manuskriptene og innholdet. I: Hareide (innledning), Kleivane (oversettelse) og Norseth (redaktør): Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag 2014 (ISBN 978-82-7024-283-2). S. 155-185

Sigurd Hareide: Alexander Schmemann. I: Staale Johannes Kristiansen og Svein Rise (red.): Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate 2013 (ISBN 978-1-4094-3763-5). S. 402-414