Siw Heidi Tønnessen

Stipendiat / Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen
50% doktorgradsstipendiat (01.04.19-31.03.25) i prosjektet "From double trouble to dual recovery". Jeg forsker på mening i hverdagen til mennesker i recovery. 50% universitetslektor med emneansvar i videreutdanning for psykisk helse og rusarbeid ved USN

Publikasjoner i Cristin