Thai Anh Tuan Nguyen

Overingeniør
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (F1-25)