Toril Aagaard

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (C-107)

Ansvarsområder

I sitt forskningsarbeid er Toril Aagaard spesielt opptatt av utdanningskvalitet og utvikling i teknologirike læringsmiljø. Hvordan forholder lærere seg til spenninger som oppstår når teknologi forårsaker at tradisjonelle didaktiske praksiser ikke fungerer som før? Hvordan utforskes teknologiens pedagogiske potensialer? På hvilke måter kan teknologi brukes til å aktivisere elever/studenter i utforskende læringsarbeid? Hvilken pedagogisk risiko er forbundet med bruk av teknologi i utdanning? Toril Aagaard har blant annet vært prosjektleder for LUDO «Læring og undervisning i digitale omgivelser», vært ansvarlig for USNs bidrag i DIVA prosjektet ved UiO, og jobber nå i SIMPOROF. I alle prosjektene flettes utvikling og forskning sammen og hensikten er å forberede lærerstudentene bedre for yrket og i den forbindelse bruke digitale teknologier på nye måter. For tiden har Aagaard 70 % permisjon for å jobbe med instructional design og prosjektledelse i Kongsberg Maritime. 

Kompetanse

PhD i utdanningsvitenskap fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning v/Utdanningsvitenskaplig Fakultet, Universitetet i Oslo

Avhandling: Technology vs. traditions? A study of how Teachers of Norwegian and Media approach technology-mediated affordances and constraints.

CV

Kongsberg Maritime

2023 -                         Instructional Design, Kongsberg Maritime 

University College of South East Norway

2015 –                         Post-doctoral educational researcher, teacher educator and project leader

2009 – 2015                Doctoral student

2004 – 2009                Assistant Professor in Pedagogy

Telemark Institute for Research, Notodden

2007 – 2009                Researcher (20 %)

Norwegian Business School

2004                           Assistant professor

2002-2004                  Educational Consultant, HR-consultant, Project leader for ”The assistant professor in Focus”

Ministry of Church Affairs, Education and Research (Part-time engagement)

1999                           Summarizing and presenting consultation statements

Practical pedagogical work 

1993-2000                  Diverse work with children and youth

Selected internal work assignments:

August – December 2017: Member of a work-group designing a Scholarship for Teaching and Learning model for USN.

August – October 2017: Leading the group applying Norwegian Agency for Digital Learning in Higher Education for project funding. USN received 20 million NOK.

August 2016 – December 2016: Member of a work-group suggesting strategies for how to develop educational quality and digital competence in a merged institution.

Selected external work assignments:

January 2016 – : Norwegian Agency for Digital Learning in Higher Education: Member of the expert group on “Digitization, quality and active learning”.

July – August 2017: Norwegian University of Science and Technology: Commission member. Evaluation of Associate Professor Competence.

September – October 2017: Norwegian University of Science and Technology: External assessor of applications for innovation funding

September 2016 – January 2017: Norwegian Agency for Quality Assurance in Education: Member of the expert committee evaluating applications for teacher education accreditations.

August 2016 – February 2017: University of Oslo, Department of Teacher Education and School Research: Evaluating the “digital exam model”.

2015 –  : Diverse peer reviews for academic journals.

 

Publikasjoner i Cristin