Toril Aagaard

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (C-107)

Ansvarsområder

I sitt forskningsarbeid er Toril Aagaard spesielt opptatt av utdanningskvalitet og utvikling i teknologirike læringsmiljø. Hvordan forholder lærere seg til spenninger som oppstår når teknologi forårsaker at tradisjonelle didaktiske praksiser ikke fungerer som før? Hvordan utforskes teknologiens pedagogiske potensialer? På hvilke måter kan teknologi brukes til å aktivisere elever/studenter i utforskende læringsarbeid? Hvilken pedagogisk risiko er forbundet med bruk av teknologi i utdanning? Toril Aagaard har permisjon fra jobben som førsteamanuensis i pedagogikk i lærerutdanningen for å være prosjektleder for LUDO «Læring og undervisning i digitale omgivelser».

  Kompetanse

  PhD i utdanningsvitenskap fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning v/Utdanningsvitenskaplig Fakultet, Universitetet i Oslo

  Avhandling: Technology vs. traditions? A study of how Teachers of Norwegian and Media approach technology-mediated affordances and constraints.

  CV

  University College of South East Norway

  2015 –                         Post-doctoral educational researcher, teacher educator and project leader

  2009 – 2015                Doctoral student

  2004 – 2009                Assistant Professor in Pedagogy

  Telemark Institute for Research, Notodden

  2007 – 2009                Researcher (20 %)

  Norwegian Business School

  2004                           Assistant professor

  2002-2004                  Educational Consultant, HR-consultant, Project leader for ”The assistant professor in Focus”

  Ministry of Church Affairs, Education and Research (Part-time engagement)

  1999                           Summarizing and presenting consultation statements

  Practical pedagogical work 

  1993-2000                  Diverse work with children and youth

  Selected internal work assignments:

  August – December 2017: Member of a work-group designing a Scholarship for Teaching and Learning model for USN.

  August – October 2017: Leading the group applying Norwegian Agency for Digital Learning in Higher Education for project funding. USN received 20 million NOK.

  August 2016 – December 2016: Member of a work-group suggesting strategies for how to develop educational quality and digital competence in a merged institution.

  Selected external work assignments:

  January 2016 – : Norwegian Agency for Digital Learning in Higher Education: Member of the expert group on “Digitization, quality and active learning”.

  July – August 2017: Norwegian University of Science and Technology: Commission member. Evaluation of Associate Professor Competence.

  September – October 2017: Norwegian University of Science and Technology: External assessor of applications for innovation funding

  September 2016 – January 2017: Norwegian Agency for Quality Assurance in Education: Member of the expert committee evaluating applications for teacher education accreditations.

  August 2016 – February 2017: University of Oslo, Department of Teacher Education and School Research: Evaluating the “digital exam model”.

  2015 –  : Diverse peer reviews for academic journals.

   

  Publikasjoner

  Publications:

  Aagaard, T., Lund, A., Lanestedt, J., Ramberg, K. R., & Swanberg, A. B. Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet–innspill og utspill. Uniped41(03), 289-303.

   

  Aagaard, T., Breivik, J., Erikson, I. C., Hjukse, H., Swanberg, A. B., Steen-Utheim, A. T., & Tveiten, O. (2018). Teknologi og nye undervisningspraksiser. Uniped41(02), 133-146.

   

  Aagaard, T., Halvorsen, H., Lanestedt, J., Lund, A., Ramberg, K. R., Solheim, L. L., & Swanberg, A. B. (2017). Digitalisering for utdanningskvalitet: Status i norsk høyere utdanning. Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2017. Hentet 24.10.2017 fra https://norgesuniversitetet.no/skriftserie/digitalisering-for-utdanningskvalitet

   

  Aagaard, T..& Silseth, K. (2017). Aagaard, T., & Silseth, K. (2017). Teachers’ assessment of digital stories: challenges and dilemmas. Nordic Studies in Education, 37(03-04), 231-242.  

   

  Aagaard, T. (2015) Technology vs. traditions? A study of how teachers of Norwegian and Media approach technology-mediated affordances and constraints. Oslo: Akademika Forlag.

   

  Aagaard, T. (2015) Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 9(1)

   

  Aagaard, T. (2014) Teachers' approaches to digital stories - tensions between new genres and established assessment criteria. Nordic Journal of Digital Literacy (3) p. 194-215

   

  Aagaard, T. & Lund, A. (2013) Mind the Gap: Divergent Objects of Assessment in Technology-rich Learning Environments. Nordic Journal of Digital Literacy, p. 225-243

   

  Aagaard, T. & Klemsdal, L. (2009). Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og –produkt. Oslo: AFI. Retrieved at: http://www.hioa.no/var/ezflow_site/storage/afi/files/n2009-10.pdf

   

  Kongsgården, P. & Brethvad, Toril Aagaard (2006). Nye vurderingsformer - en katalysator for endring av læringsarbeid. FoU prosjekt 2005-2006. Notodden: Høgskolen i Telemark, EFL.

   

  Selected presentations

   

  Aagaard, T. (2017). Developing Educational Quality in a Digital Age.  ECER 2017; 2017-08-23 – 2017-08-25.

   

  Aagaard, T. (2017) Digitalisering, aktiv læring og UH-pedagogisk utdanning. Læringsfestivalen. https://www.ntnu.no/documents/1241075345/1275092331/4b-aagaard-3.pdf/63d7a06f-af17-4023-95bb-10d9682665a0

   

  Aagaard, T. & Hjukse, H. (2016) Digital narratives: a tool for promoting reflections on actions? ECER; 2016-08-23 – 2016-08-26.

   

  Aagaard, T & Vennebo, K. (2016). Hvordan forberede lærere og ledere for arbeid i teknologirike skoler? Skolen i Digital Utvikling. https://www.ntnu.no/documents/15057351/1271910444/sdu2016-1c-aagaard-vennebo.pdf/3d304058-2529-4f8c-853f-5c6d26e320d9

   

  Aagaard, T. (2015). Technology vs. traditions? ECER; 2015-09-08 – 2015 – 09-11.

   

  Forskergrandprix (2015). https://tv.nrk.no/serie/kunnskapskanalen/mdfp15003114/03-01-2015

   

  Aagaard, T. (2011) Assessing technology mediated learning: When assessment events don’t play by traditional rules. NERA 2011; 2011-03-10 - 2011-03-12.

   

  Aagaard, T. (2011) Assessment in technology rich environments: When educational events don’t play by the rules. ISCAR Congress 2011; 2011-09-05.

   

  Aagaard, T. (2010) Equipped with Laptops. Expanding the Context for Assessment in High School. ECER 2010; 2010-08-25 - 2010-08-27.

   

   

  Publikasjoner i Cristin