Urd Vindenes

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5606)
Jeg underviser i norsk ved lærerutdanningene og på bachelor i språk og litteratur, og forsker på språk. Hovedfeltet mitt er grammatikk, talespråk og språkendring.

Ansvarsområder

 • Underviser i grammatikk, talemålsvariasjon og språkendring på årsenhet i norsk (som inngår i Bachelor i språk og litteratur)
 • Underviser i norsk, særlig språkdidaktiske tema, ved grunnskolelærerutdanningen 
 • Forsker på språklig variasjon og endring i norsk
 • Skriver om språk på bloggen Språknerderiet 

 

Verv:

 

Kompetanse

Interesseområder

 • Norsk språk og grammatikk, særlig morfologi og syntaks 
 • Språkendringsprosesser, særlig grammatikalisering
 • Konstruksjonsgrammatikk 
 • Grammatikkdidaktikk 
 • Språkhistoriedidaktikk 
 • Korpusbaserte metoder

 

Undervisning

 • Emner ved USN på bachelor i språk og litteratur: NOR102 Grammatikk og retorikk, NOR114 Språket i endring og variasjon
 • Emner ved USN på grunnskolelærerutdanninga for 5-10: Norsk 1 (særl. temaene grammatikkdidaktikk, elevtekstanalyse, norsk som andrespråk), Norsk 2 (særl. faghistoriske, språklige og språkdidaktiske temaer), Norsk 3 (særl. temaene muntlig kommunikasjon og norsk som andrespråk) og Norsk 7 Språk og språkdidaktikk. 
 • Emner ved USN på grunnskolelærerutdanninga for 1-7: Norsk 7 Språk og språkdidaktikk, Norsk 3 (språkdidaktiske temaer) og Norsk 4 (grammatikkdidaktikk)
 • Emner ved USN på overgangsmaster for grunnskolelærere: GMNO21/22 Lesing, skriving og muntlige ferdigheter (høsten 2019)
 • Emner jeg tidligere har undervist i ved andre institusjoner: NOR1100 Norsk grammatikk (UiO), NOR2119/4119 Grammatikalisering i skandinaviske språk (UiO), NOR4100 Vitenskapsteori i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (UiO), Språket i utvikling og variasjon (HiT)

 

Læringsressurser:

 

Forskernettverk og forskergrupper jeg er medlem i:

 

CV

2018–nå: Førsteamanuensis i norsk ved USN

2018: Ph.d. i nordisk språkvitenskap, UiO (avhandling: Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian)

2017–2018: Gjennomføringsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

2014–2017: Stipendiat i nordisk språkvitenskap ved UiO, med gjesteforskeropphold ved Humboldt-Universität zu Berlin høsten 2015

2013–2014: Timelærer ved HiT og UiO, vitenskapelig assistent for Normprosjektet ved HiST

2013: Master i nordisk språk, UiO (oppgave: Se å få deg et liv! En korpusbasert analyse av se-o-V-konstruksjonen i norsk)

2011–2013: Vitenskapelig assistent for Nynorskordboka og Bokmålsordboka, gruppelærer ved UiO

 

Pågående forskningsprosjekter:
– Språkendring i læreverk i norsk for ungdomstrinnet (med Eli Anne Eiesland og Signe Laake, Oslomet) 
– Norsklæreres fortolking og operasjonalisering av språkhistoriske tema i læreplanen (med Evy Beate Stykket, USN)
– Høyredislokering av pronomen i norsk (med Eli Anne Eiesland, Oslomet) 
– Kontrastiv forsterking av similative demonstrativer
– Orddanning med '-orama' og andre frifiks (med Torodd Kinn, UiB) 
– Preteritum futurum perfektum med og uten 'ha' (med Hans-Olav Enger, UiO)

 

Se fullstendig CV her

Publikasjoner i Cristin