Utheya Salini Thevathas

Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13013)

Publikasjoner

Harbron, R. W., Thierry-Chef, I., Pearce, M. S., Bernier, M. O., Dreuil, S., Rage, E., . . . Dabin, J. (2020). The HARMONIC project: Study design for assessment of cancer risks following cardiac fluoroscopy in childhood. Journal of Radiological Protection. doi:10.1088/1361-6498/aba66d

Publikasjoner i Cristin