USN følger med på utbruddet av koronaviruset (03.03)

Illustrasjonsfoto: Colourbox

USN følger nøye med på spredningen av koronaviruset, og oppfordrer alle studenter og medarbeidere om å følge helsemyndighetenes råd for å unngå smittespredning.

USN har satt krisestab for å sikre at studenter og medarbeidere raskt skal få svar på sine spørsmål rundt undervisning, utenlandsopphold og andre sider ved universitetets drift.

– Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for å forebygge smitte, slik Kunnskapsdepartementet ber oss om, sier kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud.

De viktigste tiltakene for å forebygge spredning av sykdommen er god håndhygiene og gode rutiner for å unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Rutiner etter utenlandsopphold

USN har kontinuerlig ansatte og studenter på utvekslingsopphold i utlandet. I tillegg reiser mange på private utenlandsturer. USN har oversikt over studenter som befinner seg i utlandet på arbeids- eller studiereise. Vi tar kontakt med de som befinner seg i områder med vedvarende utbrudd for å vurdere tiltak.  

Folkehelseinstituttet anbefaler karantene for personer som har vært direkte eksponert for viruset, eller som føler seg syke etter å ha vært i et område med vedvarende smittespredning.  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber også alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

USN har i tillegg innført en forsiktighetsregel for studenter som er i praksis.

For mange av studentene våre er praksisopphold i skoler, barnehager og helseinstitusjoner en del av utdanningen. USN har besluttet at studenter som har vært i områder der det er kjent koronasmitte, ikke skal sendes ut i slik praksis umiddelbart etter hjemkomst. Studentene vil få en alternativ plan som sikrer at de ikke blir forsinket i studieløpet.

Planlegger for sykefravær

Influensaepidemien kan føre til et mange blir syke. USN går nå gjennom våre beredskapsplaner med tanke på kontinuitet i driften selv om det blir et høyt sykefravær. 

UNS oppfordrer medarbeidere og studenter om å følge rådene som blir gitt fra helsemyndighetene: 

UNS oppfordrer medarbeidere og studenter om å følge rådene som blir gitt fra helsemyndighetene: