Satsingsområde: læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk

USNs satsing på læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk har som hovedmål:

  • å utvikle en allmenn og fagspesifikk læremiddeldidaktikk til bruk i skolen og lærerutdanningene
  • å utvikle og formidle kunnskap om læremidlenes betydning for læring, undervisning og skoleinstitusjonen

Satsingsområdet har for tida to prosjekter: Exploring Nordic Education og Praksisfortolkning av læremidler.

Våre prosjekter

Lærerstudent Syver Bråten sammen med to elever

Exploring Nordic Education

Prosjektet Exploring Nordic Education drøfter de historiske forutsetningene for læremiddelsituasjonen i Norge og i de øvrige nordiske landene.

Les mer
Student i klasse - praksis på Ringshaug ungdomsskole.

Praksisfortolking av læremiddel

Kva gjer læremiddel med praksis – og kva gjer praksis med læremidla? Prosjektet Praksisfortolking av læremiddel (PaL) skal kartleggje og omgrepsfeste tilhøvet mellom det faglege og didaktiske potensialet i læremiddel og korleis læremidla blir nytta i konkrete lærings- og undervisningssituasjonar.

Les mer